Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Backtracking Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Un patrat de latura n este numit magic daca este format din numerele de la 1 la n*n si suma pe fiecare linie, pe fiecare coloana, precum si pe cele 2 diagonale este constanta.
Exemplu:
2 7 6
9 5 1
4 3 8


#include<fstream>
#include<cstring>
using namespace std;
ifstream f("date.in");
ofstream g("date.out");
int n,p[100],a[10][10],s,gata;

void afis()
{
  int i,j;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    for(j=1;j<=n;j++)
      g<<a[i][j]<<" ";
    g<<endl;
  }
  g<<endl;
  gata=1;
}

int sumap(int i,int j)
{
  int s=0,k;
  for(k=1;k<=j;k++) s=s+a[i][k];
  return s;
}

int sumal(int i)
{
  int s=0,j;
  for(j=1;j<=n;j++) s=s+a[i][j];
  return s;
}

int sumac(int j)
{
  int s=0,i;
  for(i=1;i<=n;i++) s=s+a[i][j];
  return s;
}

int sumad2()
{
  int s=0,i;
  for(i=1;i<=n;i++) s=s+a[i][n+1-i];
  return s;
}

int sumad1()
{
  int s=0,i;
  for(i=1;i<=n;i++) s=s+a[i][i];
  return s;
}

int bun(int i, int j)
{
  if(sumap(i,j)>s) return 0;
  if(j==n) if(sumal(i)!=s) return 0;
  if(i==n) if(sumac(j)!=s) return 0;
  if(i==n && j==1) if(sumad2()!=s) return 0;
  if(i==n && j==n) if(sumad1()!=s) return 0;
  return 1;
}

void back(int i, int j)
{
  if(!gata)
  for(int v=1;v<=n*n;v++)
    if(!p[v])
    {
      a[i][j]=v;
      p[v]=1;
      if(bun(i,j)) if(i==n&&j==n) afis();
             else if(j<n) back(i,j+1);
                else back(i+1,1);
      p[v]=0;
    }
}

int main()
{
  f>>n;
  s=n*(n*n+1)/2;
  gata=0;
  back(1,1);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro