Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Backtracking Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Pe n scaune sunt aranjate n persoane intr-o ordine precizata. Sa se rearanjeze in toate modurile cele n persoane pe cele n scaune tinand cont de urmatoarele doua conditii:
- doua persoane alaturate trebuie sa nu fi fost alaturate in aranjarea initiala
- fiecare persoana trebuie sa stea pe un scaun diferit de cel pe care a stat initial
Exemplu:
n=6
aranjarea initiala 6 2 3 4 5 1
rezultate:
1 3 5 2 4 6
1 3 5 6 4 2
1 3 6 5 2 4
1 4 2 5 3 6
1 4 2 5 6 3
2 1 4 6 3 5
...
5 6 4 2 1 3


#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int x[100], pus[100], n, poz[100], a[100][100];

void Write()
{ for(int i=1;i<=n;i++) fout<<x[i]<<" ";
 fout<<endl;
}

int bun(int k)
{
  if(x[k]==poz[k]) return 0;
  if(k>1)
    if(a[x[k-1]][x[k]]==1) return 0;
  return 1;
}

void Perm(int k)
{ for(int i=1;i<=n;i++)
   if(!pus[i])
    { x[k]=i;
     pus[i]=1;
     if (bun(k)) if(k==n) Write();
           else Perm(k+1);
     pus[i]=0;
     }
}

int main()
{ fin>>n;
 for(int i=1;i<=n;i++)
 {
   fin>>poz[i];
   if(i>1)
   {
     a[poz[i-1]][poz[i]]=1;
     a[poz[i]][poz[i-1]]=1;
   }
 }
 Perm(1);
 fin.close();
 fout.close();
 return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro