Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Backtracking Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se dau n punct in plan prin coordonatele lor. Gasiti cel mai mare patrat care se poate forma cu varfurile in 4 dintre punctele citite.
date.in:
9
1 3
0 0
1 1
1 0
0 1
3 5
5 1
5 6
0 6
date.out:
0,1 5,1 5,6 0,6


#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
struct punct
{
  int x,y;
};
punct p[100];
int x[100],best[5],n,lmax;

void Write()
{ for(int i=1;i<=4;i++) fout<<p[best[i]].x<<","<<p[best[i]].y<<" ";
}

int d2(punct a, punct b)
{
  return (a.x-b.x)*(a.x-b.x)+(a.y-b.y)*(a.y-b.y);
}

int patrat()
{
  int d[7];
  d[1]=d2(p[x[1]],p[x[2]]);
  d[2]=d2(p[x[1]],p[x[3]]);
  d[3]=d2(p[x[1]],p[x[4]]);
  d[4]=d2(p[x[2]],p[x[3]]);
  d[5]=d2(p[x[2]],p[x[4]]);
  d[6]=d2(p[x[3]],p[x[4]]);
  for(int i=1;i<6;i++)
    for(int j=i+1;j<=6;j++)
    if(d[i]>d[j])
    {
      int aux=d[i]; d[i]=d[j]; d[j]=aux;
    }
  if(d[1]==d[2] && d[2]==d[3] && d[3]==d[4] && d[5]==d[6]) return d[1];
  else return 0;
}

void Comb(int k)
{ for(int i=x[k-1]+1;i<=n;i++)
   { x[k]=i;
    if(k==4)
    {
      if(patrat() >lmax)
      {
        lmax=d2(p[x[1]],p[x[2]]);
        for(int j=1;j<=4;j++) best[j]=x[j];
      }
    }
    else Comb(k+1);
   }
}

int main()
{ fin>>n;
 for(int i=1;i<=n;i++) fin>>p[i].x>>p[i].y;
 Comb(1);
 Write();
 fin.close();
 fout.close();
 return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro