Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Pe o tabla de sah nXn sunt plasate marcate prin valoarea -1, iar prin valoarea 0 sunt marcate pozitiile libere. Intr-o pozitie jo de pe prima linie se afla un pion.
a) Determinati toate traseele pe care poate ajunge pionul pana pe ultima linie.
b) Determinati traseul pe care pionul ia numar maxim de piese.
Traseele vor fi afisate ca matrice de pasi.
Exemplu:
Intrare:
5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 -1 0 -1 0
-1 -1 0 0 0
0 0 0 0 0
3
Iesire:
0 0 1 0 0
0 0 2 0 0
0 # 3 # 0
# 4 0 0 0
0 5 0 0 0

0 0 1 0 0
0 0 2 0 0
0 # 3 # 0
# # 4 0 0
0 0 5 0 0

0 0 1 0 0
0 0 2 0 0
0 # 0 3 0
# # 0 4 0
0 0 0 5 0

ia maxim2 piese si solutia este
0 0 1 0 0
0 0 2 0 0
0 3 0 # 0
4 # 0 0 0
5 0 0 0 0

#include<fstream>
#include<iostream>
using namespace std;
int a[20][20],n,jo,i,j,maxx,amax[20][20];
ifstream f("r.in");

void afis(int a[20][20], int n)
{
 for(int i=1;i<=n;i++)
 {
	for(int j=1;j<=n;j++)
		if(a[i][j]==-1) cout<<"# ";
		else cout<<a[i][j]<<" ";
	cout<<endl;
 }
 cout<<endl;
 }

void back(int i, int j, int pas, int np)
{ int inou,jnou;
 if (i==n)
 {
   afis(a,n);
   if(np>maxx)
   {
     maxx=np;
     for(int l=1;l<=n;l++)
       for(int c=1;c<=n;c++) amax[l][c]=a[l][c];
   }
 }
 else
	 {
	  for(int k=-1;k<=1;k++)
	  {
	    inou=i+1; jnou=j+k;
	    if(a[inou][jnou]==0 && k==0)
	    {
	      a[inou][jnou]=pas+1; back(inou,jnou,pas+1,np); a[inou][jnou]=0;
	    }
	    else if(a[inou][jnou]==-1 && k!=0)
	    {
	      a[inou][jnou]=pas+1; back(inou,jnou,pas+1,np+1); a[inou][jnou]=-1;
	    }
	  }
	 }
 a[i][j]++;
}

int main()
{ f>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
	  for(j=1;j<=n;j++)
				f>>a[i][j];

  f>>jo;
  a[1][jo]=1;
  back(1,jo,1,0);
  cout<<"ia maxim"<<maxx<<" piese si solutia este\n";
  afis(amax,n);
  return 0;
}

15 iul 2020
Site-ul conține 883 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian