Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Backtracking Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Sa se scrie un program care reconstituie urmatoarea adunare:
CINCI+

DOI
-----
SAPTE
Ex:
39639+
579
-----
40218#include<iostream.h>
 int x[8];
 void afis()
  { cout<<x[1]<<9<<x[2]<<x[1]<<9<<"+"<<endl;
   cout<<" "<<x[3]<<x[4]<<9<<"="<<endl;
   cout<<"------"<<endl;
   cout<<x[5]<<0<<x[6]<<x[7]<<8<<endl<<endl;
  }

 int cond(int k)
  { if(k==7) if(x[1]+x[4]+1!=x[7] && x[1]+x[4]+1!=x[7]+10 ) return 0;
   if(k>=6)
   { if(x[1]+x[4]+1<10)
	  if(x[2]+x[3]<10 || (x[2]+x[3])%10!=x[6]) return 0;
	if(x[1]+x[4]+1>=10)
	  if(x[2]+x[3]+1<10 || (x[2]+x[3]+1)%10!=x[6]) return 0;
   }
   if(k>=5) if(x[1]+1!=x[5]) return 0;
   for(int i=1;i<k;i++)
   if(x[i]==x[k]) return 0;
   return 1;
  }

 void back(int k)
  { for(int i=1;i<=7;i++)
	 {x[k]=i;
	 if(cond(k)) if(k==7) afis();
	 else back(k+1);
	 }

  }

 void main()
  { back(1);
  }  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro