Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Backtracking Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un numar natural n. Sa se afiseze partitiile multimii {1,2,...,n}.


#include<iostream.h>

int n,x[10];

void afis()
{
 int i,j,max=0;
 max=0;
 for(i=1;i<=n;i++)
	  if(x[i]>max) max=x[i];
 for(i=1;i<=max;i++)
 { cout<<"{";
  for(j=1;j<=n;j++)
	 if(x[j]==i) cout<<j<<" ";
  cout<<"\b} ";
 }
 cout<<endl;
}

void back(int k)
{
  int i,max;
  if(k==n+1) afis();
  else
  { max=0;
	 for(i=1;i<=k-1;i++)
	  if(x[i]>max) max=x[i];
	 for(i=1;i<=max+1;i++)
	  {
	 x[k]=i;
	 back(k+1);
	  }
  }
}

int main()
{
  cin>>n;
  back(1);
  return 0;
}

sau

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int n,x[10];

void afis()
{
 int i,j,max=0;
 max=0;
 for(i=1;i<=n;i++)
	  if(x[i]>max) max=x[i];
 for(i=1;i<=max;i++)
 { fout<<"{";
  for(j=1;j<=n;j++)
	 if(x[j]==i) fout<<j<<" ";
  fout<<"} ";
 }
 fout<<endl;
}

int bun(int k)
{
  if(k==1)
    if(x[k]==1) return 1;
    else return 0;
  else
  {
    int max=0;
    for(int i=1;i<k;i++) if(x[i]>max) max=x[i];
      if(max+1<x[k]) return 0;
  }
  return 1;
}

void back(int k)
{
  int i;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    x[k]=i;
    if(bun(k)) if(k==n) afis();
         else back(k+1);
  }
}

int main()
{
  fin>>n;
  back(1);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro