Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (147)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (108)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (49)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Backtracking Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un cuvant format din maxim 10 litere mici distincte. Afisati in ordine lexicografica toate anagramele cuvantului citit care au proprietatea ca nu contin doua vocale alaturate si nici doua consoane alaturate (practic vocalele si consoanele trebuie sa alterneze).
Daca acest lucru nu este posibil se va afisa mesajul IMPOSIBIL.
Exemplu:
Daca s="cosmina"
anagramele vor fi:
caminos
camison
camonis
...
sonimac
Daca s="cosmin" se va afisa IMPOSIBIL


#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int n,X[12],P[12];
char s[12];

void afisare()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cout<<s[X[i]-1];
  cout<<endl;
}

int valid(int k)
{
  if(k>1) //daca sunt cel putin la cea de-a doua litera
  {
    if(strchr("aeiou",s[X[k]-1])==0 &&
      strchr("aeiou",s[X[k-1]-1])==0)
      return 0; //doua consoane alaturare => 0
    if(strchr("aeiou",s[X[k]-1])!=0 &&
      strchr("aeiou",s[X[k-1]-1])!=0)
      return 0; //doua vocale alaturate => 0
  }
  return 1;
}

void back(int k)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(!P[i])
    {
      P[i]=1;
      X[k]=i;
      if(valid(k))
        if(k==n) afisare();
        else back(k+1);
      P[i]=0;
    }
}

void ordonare(char s[])
{
  int l=strlen(s);
  for(int i=0;i<l;i++)
    for(int j=i+1;j<l;j++)
      if(s[i]>s[j])
      {
        char aux=s[i];
        s[i]=s[j];
        s[j]=aux;
      }
}

int main()
{
  cin>>s;
  n=strlen(s);
  int cv=0,cc=0;
  for(int i=0;i<n;i++)
    if(strchr("aeiou",s[i])==0) cc++;//numaram consoanele
    else cv++;//numaram vocalele
  if(abs(cc-cv)>1) cout<<"IMPOSIBIL";//diferenta>1 => imposibil
  else
  {
    ordonare(s);//ordonez alfabetic cuvantul
    back(1);
  }
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (147)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (108)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (49)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro