Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (147)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (108)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (49)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Divide et Impera Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Divide et Impera  
#498. [2013-10-23 - 21:37:10]
Folosind metoda divide et impera, scrieti o functie care sa determine daca un tablou cu elemente intregi este ordonat crescator.
Rezolvare

#497. [2013-10-23 - 21:34:59]
Scrieti o functie minmax care sa determine elementul minim si elementul maxim dintr-un tablou cu elemente intregi folosind metoda divide et impera.
Rezolvare

#409. [2012-12-19 - 11:40:37]
Se citesc doua numere, n si x, n natural si x real pozitiv. Fara a folosi functia pow, extrageti cu 3 zecimale exacte radicalul de ordinul n din x.
Rezolvare


#361. [2012-09-27 - 11:33:50]
Sortarea prin interclasare (MergeSort)
Rezolvare

#215. [2010-03-20 - 18:00:19]
Sa se rezolve ecuatia x^3+x-1=0 pe intervalul [0,1] folosind metoda divide et impera.
Rezolvare

#207. [2010-03-16 - 08:35:14]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale. Sa se calculeze CMMDC al elementelor vectorului folosind divide et impera.
Rezolvare

#206. [2010-03-16 - 08:28:21]
Turnurile din Hanoi.
Rezolvare

#205. [2010-03-16 - 08:28:12]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale. Sa se calculeze suma elementelor vectorului folosind divide et impera.
Rezolvare

#204. [2010-03-16 - 08:28:04]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale. Sa se determine elementul minim din vector folosind divide et impera.
Rezolvare

#203. [2010-03-16 - 08:27:55]
Se citeste un numar real x. Sa se calculeze radical de ordinul 3 din x folosind un algoritm de tip Divide et impera.
Rezolvare

#200. [2010-02-28 - 23:27:02]
Cautarea binara.
Rezolvare

#180. [2010-02-17 - 22:50:41]
QuickSort
Rezolvare  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (147)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (108)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (49)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro