Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (147)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (108)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (49)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home » Elemente de baza C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Elemente de baza C#  
#835. [2017-10-05 - 08:56:52]
Scrieti o functie cu numele putere care primeste prin parametrul n un numar natural cu cel mult 9 cifre si care furnizeaza prin parametrii x si k doua numere naturale cu proprietatea ca n=xk si x este minim.
Exemple:
pentru n=20 => x=20 si k=1
pentru c=144 => x=12 si k=2
Rezolvare

#804. [2016-10-11 - 12:22:13]
pbinfo.ro -> intervale
Rezolvare

#803. [2016-10-11 - 12:19:42]
pbinfo.ro -> genmat7
Rezolvare


#802. [2016-10-11 - 12:17:44]
pbinfo.ro -> Aliniere
Rezolvare

#801. [2016-10-11 - 12:13:38]
pbinfo.ro -> DivizoriPariInterval
Rezolvare

#800. [2016-10-11 - 12:10:57]
pbinfo.ro -> maxmat
Rezolvare

#799. [2016-10-11 - 12:08:17]
pbinfo.ro -> sort2
Rezolvare

#554. [2014-02-17 - 00:12:30]
Determinarea celui mai scurt circuit dintr-un graf orientat folosind BF (parcurgere in latime) si arborele BF.
date.in:
8 14
1 6
1 3
3 2
6 2
6 4
4 2
4 5
2 5
2 7
5 7
5 8
7 8
8 6
4 1
date.out
1 6 4 1
(obs: graful dat are doar doua circuite)
Rezolvare

#553. [2014-02-17 - 00:06:47]
Sortarea topologica a unui graf orientat.
date.in:
8 12
1 6
1 3
3 2
6 2
6 4
4 2
4 5
2 5
2 7
5 7
5 8
7 8
date.out:
1 6 3 4 2 5 7 8
Rezolvare

#543. [2014-01-16 - 00:36:50]
Drum de lungime minima de la varful x la varful y intr-un graf orientat (cu parcurgerea Breadth-First)
Rezolvare

#542. [2014-01-16 - 00:32:57]
Lant de cost minim intre doua varfuri ale unui graf neorientat (cu Dijkstra)
Rezolvare

#541. [2014-01-16 - 00:24:31]
Arbore partial de cost minim (cu Kruskal)
Rezolvare

#540. [2014-01-16 - 00:22:21]
Gasirea unui ciclu hamiltonian intr-un graf neorientat (cu backtracking).
Rezolvare

#507. [2013-11-20 - 13:25:37]
Exemplu tratarea exceptiilor.

Rezolvare

#493. [2013-10-03 - 10:48:39]
Se citesc de la tastatura de pe randuri separate doua siruri de caractere s1 si s2.
Determinati de cate ori apare sirul s2 in sirul s1.
Exemplu
s1=ana blandiana si mariana cosinzeana
s2=ana
rezultatul este 4
Rezolvare

#492. [2013-10-03 - 09:40:46]
Parcurgere in latime.
Din fisierul date.in se citeste un numar n reprezentand numarul de varfuri ale unui graf neorientat, iar apoi se citeste de pe linia urmatoare un varf k.
Pana la sfarsitul fisierului se citesc perechi de numere reprezentand muchiile grafului.
Parcurgeti in latime graful pornind din varful k.
Exemplu:
date.in
6
1
1 2
2 3
3 5
3 6
4 6
parcurgerea este 1 2 3 5 6 4

Rezolvare

#491. [2013-10-03 - 08:58:17]
Generarea si afisarea permutarilor multimii {1, 2, ..., n} in fisierul permutari.txt.
Rezolvare

#490. [2013-10-03 - 08:58:01]
Exemple functii recursive: suma cifrelor unui numar natural, Fibonacci, cel mai mare divizor comun.
Rezolvare

#489. [2013-10-02 - 22:59:17]
Se citesc din fisierul date.in un numar natural n si apoi o matrice n*n cu elemente numere intregi. Ordonati crescator numerele de pe prima linie a matricii prin interschimbari de coloane si afisati matricea in fisierul date.out.
Se vor scrie functii pentru urmatoarele operatii:
- citirea datelor (n si matricea) dintr-un fisier precizat ca paramentru
- afisarea matricii intr-un fisier precizat ca paramentru
- interchimbarea a doua valori intregi
- interchimbarea a doua coloane dintr-o matrice
- ordonarea ceruta
Exemplu:
date.in
4
2 3 1 8
5 4 3 2
7 6 5 4
9 8 7 6
date.out
1 2 3 8
3 5 4 2
5 7 6 4
7 9 8 6

Rezolvare

#488. [2013-10-02 - 22:59:10]
Exemplu functii cu numar variabil de parametri (tablou de parametri)
Rezolvare

#487. [2013-10-02 - 22:59:03]
Se citesc din fisierul date.txt un numar natural n si apoi n numere intregi plasate cate unul pe fiecare rand. Ordonati crescator numerele citite si afisati-le in acelasi fisier, cate unul pe rand, precedate de numarul n. Se vor scrie functii cu urmatoarele antete:
- static void citire(out int n, out int[] A, string fis) //citeste n, creeaza si citeste vectorul A din fisierul precizat prin parametrul fis
- static void afisare(int n, int[] A, string fis) //scrie n si vectorul A in fisierul precizat prin parametrul fis
- static void inter(ref int a, ref int b) //interschimba valorile parametrilor
- static void ordonare(int n, int[] A)//ordoneaza crescator cele nelementele ale vectorului A
Rezolvare

#486. [2013-10-02 - 22:58:52]
Exemplu functii: modalitati de transmitere a parametrilor.
Rezolvare

#485. [2013-09-26 - 11:08:10]
Sa se citeasca de la tastatura numerele de pe o linie, sa se ordoneze crescator si sa se afiseze pe ecran.
Rezolvare

#484. [2013-09-26 - 11:07:59]
Se citeste un numar natural n. Construiti si afisati pe ecran o matrice care are un element pe prima linie, doua ce cea de a doua, ..., n pe ultima (matrice triunghiulara) si care contine in ordine numerele naturale de la 1 la n(n+1)/2.
Exemplu:
n=3 rezulta matricea
1
2 3
4 5 6
Rezolvare

#483. [2013-09-26 - 11:07:48]
Exemplu de citire de matrice neregulata cu n linii de la tastatura si afisare pe ecran.
Rezolvare

#482. [2013-09-26 - 11:07:37]
Exemplu de utilizare a functiilor de prelucrare a tipului string.
Rezolvare

#481. [2013-09-26 - 11:07:25]
Se citeste din fisierul date.in un numar natural n si apoi o matrice patratica n*n formata din numere naturale.
Afisati in fisierul date.out matricea parcursa de jos in sus pe linii si de la dreapta spre stanga pe coloane.
Exemplu:
date.in
3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
date.out
9 8 7
6 5 4
3 2 1
Rezolvare

#480. [2013-09-26 - 11:07:14]
Exemplu copiere linie cu linie a continutului fisierului date.in in fisierul date.out.
Rezolvare

#479. [2013-09-26 - 11:05:07]
Se citeste de la tastatura un text. Sa se elimime vocalele din el si sa se afiseze pe ecran textul rezultat.
Rezolvare

#85. [2009-10-22 - 10:19:29]
Exemplu ordonare fisier folosind o lista.
Rezolvare

#84. [2009-10-22 - 09:43:30]
Citirea unui vector de numere de pe o linie.
Rezolvare

#83. [2009-10-22 - 09:29:38]
Se citeste un cuvant s. Sa se elimine succesiv prima si ultima litera si sa se afiseze sirurile astfel obtinute pana cand lungimea sirului devine 0 sau 1.
Rezolvare  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (147)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (108)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (49)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright © 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro