Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Elemente de baza C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citesc din fisierul date.txt un numar natural n si apoi n numere intregi plasate cate unul pe fiecare rand. Ordonati crescator numerele citite si afisati-le in acelasi fisier, cate unul pe rand, precedate de numarul n. Se vor scrie functii cu urmatoarele antete:
- static void citire(out int n, out int[] A, string fis) //citeste n, creeaza si citeste vectorul A din fisierul precizat prin parametrul fis
- static void afisare(int n, int[] A, string fis) //scrie n si vectorul A in fisierul precizat prin parametrul fis
- static void inter(ref int a, ref int b) //interschimba valorile parametrilor
- static void ordonare(int n, int[] A)//ordoneaza crescator cele nelementele ale vectorului A


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace p17
{//2.10.2013
  class Program
  {
    static void citire(out int n, out int[] A, string fis)
    {//citesc n si vectorul A din fisierul precizat
      StreamReader fin = new StreamReader(fis);
      n = int.Parse(fin.ReadLine());
      A=new int[n];
      for(int i=0;i<n;i++)
        A[i] = int.Parse(fin.ReadLine());
      fin.Close();
    }

    static void afisare(int n, int[] A, string fis)
    {//scriu n si vectorul A in fisierul precizat
      StreamWriter fout = new StreamWriter(fis);
      fout.WriteLine(n);
      for (int i = 0; i < n; i++)
        fout.WriteLine(A[i]);
      fout.Close();
    }

    static void inter(ref int a, ref int b)
    {
      int aux = a; a = b; b = aux;
    }

    static void ordonare(int n, int[] A)
    {
      for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
          if (A[i] > A[j]) inter(ref A[i], ref A[j]);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      int[] A;
      citire(out n,out A, "date.txt");
      ordonare(n, A);
      afisare(n, A, "date.txt");
    }
  }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro