Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Elemente de baza C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Generarea si afisarea permutarilor multimii {1, 2, ..., n} in fisierul permutari.txt.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace p21_permutari
{
  class Program
  {
    static void afis(int n, int[] x, string fis)
    {//afisare solutie
      StreamWriter fout = new StreamWriter(fis, true);//reschidere pt adaugare
      for (int i = 0; i < n; i++) fout.Write(x[i] + " ");
      fout.WriteLine();
      fout.Close();
    }

    static void back(int n, int[] x, bool[] p, int k)
    {//generare permutari
      for(int i=1;i<=n;i++)//fiecare elem. al multimii {1,2,...n}
        if (!p[i])//daca nu e pus in solutie
        {
          x[k] = i;//il plasam pe i in solutie
          p[i] = true;//il marcam pe i ca pus
          if (k == n - 1) afis(n, x, "permutari.txt");//s-au plasat toane n => solutie
          else back(n, x,p, k + 1);//altfel pasul urmator (pozitia urmatoare)
          p[i] = false;//scot din solutie pe i
        }
    }


    static void Main(string[] args)
    {
      int[] x;//vectorul solutie
      bool[] p;//true daca elem. e pus, false in caz contrar
      int n;
      n = int.Parse(Console.ReadLine());//citesc n
      x = new int[n];//creez vector solutie
      p = new bool[n+1];//creez vector true/false
      back(n, x, p, 0);//incep cu pozitia 0
    }
  }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro