Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Elemente de baza C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Parcurgere in latime.
Din fisierul date.in se citeste un numar n reprezentand numarul de varfuri ale unui graf neorientat, iar apoi se citeste de pe linia urmatoare un varf k.
Pana la sfarsitul fisierului se citesc perechi de numere reprezentand muchiile grafului.
Parcurgeti in latime graful pornind din varful k.
Exemplu:
date.in
6
1
1 2
2 3
3 5
3 6
4 6
parcurgerea este 1 2 3 5 6 4using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace p22_BF
{//3.10.2013 - parcurgere in latime graf neorientat
  class Program
  {
    static void BF(int n, int k, List<int>[] L)//parcurgere in latime
    {
      int[] x = new int[n + 1];//vectorul in care retin varfurile in ordinea parcurgerii (o coada)
      bool[] p = new bool[n + 1];//vectorul in car retin daca un varf a fost vizitat sau nu
      x[1] = k;//pornesc din k
      p[k] = true;//k este vizitat
      int s = 1, d = 1;//stanga, dreapta (simulez o coada pe x)
      while (s <= d)//cat timp mai sunt elem in coada
      {
        foreach(int v in L[x[s]])//pentru fiecare nod adiacent
          if (!p[v])//daca nu a fost vizitat
          {
            x[++d] = v;//il adaug in coada
            p[v] = true;//il maerchez ca vizitat
          }
        s++;//avansez in coada
      }
      for (int i = 1; i <= d; i++) Console.Write(x[i] + " ");//afisez vectorul x
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      List<int>[] L;//listele de adiacenta
      StreamReader fin = new StreamReader("date.in");
      int n = int.Parse(fin.ReadLine());//numarul de varfuri
      int k = int.Parse(fin.ReadLine());//varful de porinre
      L = new List<int>[n + 1];//creez lista de adiacenta
      for (int i = 1; i <= n; i++)
        L[i] = new List<int>();//creez lista pt fiecare nod
      while (!fin.EndOfStream)
      {
        string linie = fin.ReadLine();//citesc o linie (muhie)
        string[] s = linie.Split();//o despart
        int i = int.Parse(s[0]);//primul varf din muchie
        int j = int.Parse(s[1]);//al doilea varf fin muchie
        L[i].Add(j);//adaug pe j ca adiacent cu i
        L[j].Add(i);//adaug pe i ca adiacent cu j
      }
      BF(n, k, L);//apelez parcurgere
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro