Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Elemente de baza C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Gasirea unui ciclu hamiltonian intr-un graf neorientat (cu backtracking).


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace graph5
{
  class Program
  {
    static int n;//nr vf
    static int[,] A;//matricea de adiacenta
    static bool[] V;//vizitat/nevizitat
    static int[] X;//vector solutie pt backtracking
    static int[] H;//vector solutie - ciclul hamiltonian
    static bool gasit;

    static void back(int k)//caut cu backtracking un circuit hamiltonian
    {
      if (!gasit)//daca nu s-a gasit un circuit hamiltonian
      {
        for (int i = 1; i <= n; i++)
          if (!V[i] && (A[X[k - 1],i]==1 || k == 1))//caut varful urmator din circuit
          {
            X[k] = i;//il plasez in solutie
            V[i] = true;//il marchez ca folosit
            if (k == n && A[X[n],X[1]]==1)//am pus toate n varfuri si de la ultimul pus exista arc la primul pus
            {//este hamiltonian
              gasit = true;
              for (int j = 1; j <= n; j++) H[j] = X[j];//copiex pe X in H
            }
            else back(k + 1);//avansez la pozitia urmatoare
            V[i] = false;//marchez varful ca nefolosit
          }
      }
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      
      //citire 
      StreamReader fin = new StreamReader("graph.in");//deschide fisierul
      n = int.Parse(fin.ReadLine());//citesc numarul de varfuri
      int m = int.Parse(fin.ReadLine());//citesc numarul de arce
      A = new int[n + 1, n + 1];//creez matrice a de adiacenta
      V = new bool[n + 1];
      X = new int[n + 1];
      H = new int[n + 1];
      for (int i = 0; i < m; i++)//citesc ne linii 
      {
        string linie = fin.ReadLine();//o linie
        string[] s = linie.Split();//o desparte in trei numere
        int v1 = int.Parse(s[0]);//primul varf
        int v2 = int.Parse(s[1]);//al doilea varf
        A[v1, v2] = 1;//pun in matricea de adiacenta
        A[v2, v1] = 1;
      }

      back(1);//pornesc cautarea din primul varf
      if (gasit)
      {
        for (int i = 1; i <= n; i++) Console.Write(H[i] + " ");
        Console.Write(H[1]);//ultimul varf
      }
      else Console.WriteLine("graful nu este hamiltonian"); ;
      
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro