Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Elemente de baza C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Lant de cost minim intre doua varfuri ale unui graf neorientat (cu Dijkstra)


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace graph3
{
  class Program
  {
    static void write_path(int v, int[] T)//scrie drumul cel mai scurt pe baza vectorului de tati
    {
      if (T[v] != 0)//daca are tata
        write_path(T[v], T);//merge in el
      Console.Write(v + " ");//scrie la revenire, adica in ordine inversa

    }

    static void Main(string[] args)
    {
      int n;//nr vf
      int[,] A;//matricea de adiacenta
      int x, y;//varfurile
      int i, j;

      //citire 
      StreamReader fin = new StreamReader("graph.in");//deschide fisierul
      n = int.Parse(fin.ReadLine());//citesc numarul de varfuri
      int m = int.Parse(fin.ReadLine());//citesc numarul de arce
      A = new int[n + 1, n + 1];//creez matrice a de adiacenta
      for ( i = 1; i <= n; i++)
        for (j = 1; j <= n; j++)
          if (i == j) A[i, j] = 0;
          else A[i, j] = 10000000;//initializare infinit unde nu exista muchie
      for ( i = 0; i < m; i++)//citesc ne linii 
      {
        string linie = fin.ReadLine();//o linie
        string[] s = linie.Split();//o desparte in trei numere
        int v1 = int.Parse(s[0]);//primul varf
        int v2 = int.Parse(s[1]);//al doilea varf
        int c = int.Parse(s[2]);//costul
        A[v1, v2] = c;//pun in matricea de adiacenta
        A[v2, v1] = c;//pun in matricea de adiacenta

      }
      string l = fin.ReadLine();//o linie
      string[] ss = l.Split();//o desparte in trei numere
      x = int.Parse(ss[0]);//primul varf
      y = int.Parse(ss[1]);//al doilea varf
      fin.Close();

      Console.WriteLine("matricea costurilor:");
      for ( i = 1; i <= n; i++)
      {//scriu matricea costurilor
        for (j = 1; j <= n; j++)
          if(A[i,j]!=10000000) Console.Write(A[i, j] + " ");
          else Console.Write("# ");
        Console.WriteLine();
      }

      //Dijkstra
      int[] D = new int[n + 1];//vectorul de lungime a drumului
      int[] T = new int[n + 1]; //vectorul de tati
      bool[] V = new bool[n + 1]; //vizitat/nevizitat

      int k, min;
      for (i = 1; i <= n; i++)
      {
        D[i] = A[x,i];//distanta initiala de la x la fiecare nod
        if (i != x && D[i] != 10000000) T[i] = x;//x este tata pt i 
      }
      V[x] = true;
      for (k = 1; k < n; k++)
      {
        min = 10000000;
        j = 0;
        for (i = 1; i <= n; i++)
          if (!V[i] && D[i] < min)//caut nodul cu dist minima legat de x
          {
            min = D[i];//dist min 
            j = i;//nodul la dist min
          }
        for (i = 1; i <= n; i++)
          if (!V[i])
            if (D[i] > D[j] + A[j,i])//daca e mai scurt prin j
            {
              D[i] = D[j] + A[j,i];//actualizez distanta
              T[i] = j;//j este tata lui i
            }
        V[j] = true;//j a fost folosit
      }
      

      //afisari
      
      Console.WriteLine("lungimile minime:");
      for (i = 1; i <= n; i++) Console.Write(D[i] + " ");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("vectorul de tati:");
      for (i = 1; i <= n; i++) Console.Write(T[i] + " ");
      Console.WriteLine();

      //afisarea solutiei
      if (D[y] != 0)
      {
        Console.WriteLine("costul minim= " + D[y]);
        Console.Write("lantul de cost minim= ");
        write_path(y, T);
      }
      else Console.WriteLine("Nu s-a gasit lant");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro