Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Elemente de baza C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Drum de lungime minima de la varful x la varful y intr-un graf orientat (cu parcurgerea Breadth-First)


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace graph2
{
  class Program
  {
    static void write_path(int v, int[] T)//scrie drumul cel mai scurt pe baza vectorului de tati
    {
      if (T[v] != 0)//daca are tata
        write_path(T[v], T);//merge in el
      Console.Write(v + " ");//scrie la revenire, adica in ordine inversa

    }
    
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;//nr vf
      int[,] A;//matricea de adiacenta
      int x, y;//varfurile
      //citire 
      StreamReader fin = new StreamReader("graph.in");//deschide fisierul
      n = int.Parse(fin.ReadLine());//citesc numarul de varfuri
      int m = int.Parse(fin.ReadLine());//citesc numarul de arce
      A = new int[n+1, n+1];//creez matrice a de adiacenta
      for (int i = 0; i < m; i++)//citesc ne linii 
      {
        string linie = fin.ReadLine();//o linie
        string[] s = linie.Split();//o desparte in trei numere
        int v1 = int.Parse(s[0]);//primul varf
        int v2 = int.Parse(s[1]);//al doilea varf
        A[v1, v2] = 1;//pun in matricea de adiacenta

      }
      string l = fin.ReadLine();//o linie
      string[] ss = l.Split();//o desparte in trei numere
      x = int.Parse(ss[0]);//primul varf
      y = int.Parse(ss[1]);//al doilea varf
      fin.Close();

      Console.WriteLine("matricea de adiacenta:");
      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {//scriu matricea de adiacenta
        for (int j = 1; j <= n; j++)
          Console.Write(A[i, j] + " ");
        Console.WriteLine();
      }

      //parcurgere BF si creare vector de lungimi si de tati
      int[] D = new int[n + 1];//vectorul de lungime a drumului
      int[] T = new int[n + 1]; //vectorul de tati
      int[] X = new int[n + 1]; //vectorul de parcurgere BF (coada)
      bool[] V = new bool[n + 1]; //vizitat/nevizitat

      //initializari
      D[x] = 0;
      T[x] = 0;
      V[x] = true;
      X[1] = x;//incep din x
      int st = 1;//limita stanga din x
      int dr = 1;//limita dreapta din x
      while (st <= dr)//cattimp nu am terminat parcurgerea
      {
        int i = X[st];//nodul curent pt parcurgere
        for(int j=1;j<=n;j++)//iau toate nodurile
          if (A[i, j] == 1 && !V[j])//aleg descendentii nevizitati
          {
            dr++;
            X[dr] = j;//adaug pe j in in X
            V[j] = true;//marchez ca vizitat pe j
            D[j] = D[i] + 1;//se afla cu 1 mai departe decat cel din care am venit
            T[j] = i;//retin ca am venit din i in j
          }
        st++;//trec la urmatorul vf din X 
      }

      //afisari
      Console.WriteLine("parcurgerea BF:");
      for (int i = 1; i <= dr; i++) Console.Write(X[i] + " ");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("lungimile minime:");
      for (int i = 1; i <= dr; i++) Console.Write(D[i] + " ");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("vectorul de tati:");
      for (int i = 1; i <= dr; i++) Console.Write(T[i] + " ");
      Console.WriteLine();

      //afisarea solutiei
      if (D[y] != 0)
      {
        Console.WriteLine("lungimea minima= " + D[y]);
        Console.Write("drumul de lungime= ");
        write_path(y, T);
      }
      else Console.WriteLine("Nu s-a gasit drum");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro