Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Elemente de baza C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Sortarea topologica a unui graf orientat.
date.in:
8 12
1 6
1 3
3 2
6 2
6 4
4 2
4 5
2 5
2 7
5 7
5 8
7 8
date.out:
1 6 3 4 2 5 7 8


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace sort_top
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] gi;//vectorul gradelor interioare
      int n, m;
      List<int>[] V;//listele vecinilor pt eficienta
      int[] X;//parcugerea din BF

      //citire
      StreamReader fin = new StreamReader("date.in");
      string linie = fin.ReadLine();//citesc o linie
      string[] s = linie.Split();//o despart dupa spatiu
      n = int.Parse(s[0]);//primul de pe linie
      m = int.Parse(s[1]);//al doilea
      X = new int[n + 1];
      gi = new int[n + 1];
      V = new List<int>[n + 1];//creez n+1 liste (1...n)
      for (int i = 1; i <= n; i++)
        V[i] = new List<int>();//creez lista de vecini pt ficare varf
      for (int i = 1; i <= m; i++)
      {//citeste arcele
        linie = fin.ReadLine();
        s = linie.Split();
        int x = int.Parse(s[0]);
        int y = int.Parse(s[1]);
        V[x].Add(y);//adaug pe y in lista lui x (din x merg in y)
        gi[y]++;//maresc gradul intern al lui y 
      }
      int dr=0;
      for (int i = 1; i <= n; i++)//adaug in X varfurile de pornire (grad interior 0)
        if (gi[i] == 0) X[++dr] = i;
      //parcurgere BF
      int st = 1;//porneste de la primul vf din X
      while (st <= dr)//cat timp mai am varfuri neparcurse
      {
        int v = X[st];//varful curent
        for (int i = 0; i < V[v].Count; i++)//parcurg lista lui
        {
          int j = V[v][i];//varful din lista lui v de la pozitia i
          gi[j]--;//scad gradul lui j
          if (gi[j] == 0) //daca are gradul 0 (toti dinaintea lui au fost parcusi)
            X[++dr] = j;//il adaug si pe j in X
        }
        st++;//trec la urmatorul nod din stanga lui X
      }

      for (int i = 1; i <= n; i++)
        Console.Write(X[i] + " ");//afisez vectorul x
      Console.ReadKey();
      fin.Close();
    }
  }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro