Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Elemente de baza C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Determinarea celui mai scurt circuit dintr-un graf orientat folosind BF (parcurgere in latime) si arborele BF.
date.in:
8 14
1 6
1 3
3 2
6 2
6 4
4 2
4 5
2 5
2 7
5 7
5 8
7 8
8 6
4 1
date.out
1 6 4 1
(obs: graful dat are doar doua circuite)


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace circ_min
{
  class Program
  {
    static int n, m;
    static List<int>[] V;//listele vecinilor pt eficienta
    static int[] P;//vizitat/nevizitat
    static List<int> Cmin;//circuitul minim
    static int Lmin;//lungimea minima
    static int[] T;//vectorul Tata pt BF

    static void BF(int s)
    {
      int[] X;//parcugerea din BF
      int[] D;//distanta
      X = new int[n + 1];
      D = new int[n + 1];
      int st = 1; 
      int dr = 1;
      X[1] = s;
      P[s] = 1;
      T[s] = 0;
      while (st <= dr)
      {
        int v = X[st];
        for (int i = 0; i < V[v].Count; i++)//iau descendentii lui v
        {
          int j = V[v][i];//merge din v in j
          if (P[j]==0)//nu e vizitat => in jos
          {
            dr++;//il adaug
            X[dr] = j;
            P[j] = 1;//e vizitat
            T[j] = v;//v e tata lui j
            D[j] = D[v] + 1;//e cu 1 mai jos ca v
          }
          else//e vizitat
          {
            if (D[j] < D[v] && D[v]-D[j]+1<Lmin)//apare un circuit pt ca se intoarce la un vf cu dist mai mica (mai sus) si e mai scurt decat Lmin
            {
              Lmin = D[v]-D[j]+1;//lungimea ciclului
              int k = v;
              Cmin.Clear();//golesc vechea solutie
              while (k != j)//inserez n ordinea inversa
              {
                Cmin.Insert(0, k);
                k = T[k];
              }
              Cmin.Insert(0, j);//j la vi la ambele capete
              Cmin.Add(j);
            }
          }
        }
        st++;
      }
      //afisari parcurgere si distante minime
      /*for (int i = 1; i <= dr; i++)
        Console.Write(X[i] + " ");
      Console.WriteLine();
      for (int i = 1; i <= n; i++)
        Console.Write(D[i] + " ");
	  */	
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      //citire
      StreamReader fin = new StreamReader("date.in");
      string linie = fin.ReadLine();//citesc o linie
      string[] s = linie.Split();//o despart dupa spatiu
      n = int.Parse(s[0]);//primul de pe linie
      m = int.Parse(s[1]);//al doilea
      Cmin = new List<int>();
      T = new int[n + 1];
      P=new int[n+1];
      Lmin = n;
      V = new List<int>[n + 1];//creez n+1 liste (1...n)
      for (int i = 1; i <= n; i++)
        V[i] = new List<int>();//creez lista de vecini pt ficare varf
      for (int i = 1; i <= m; i++)
      {//citeste arcele
        linie = fin.ReadLine();
        s = linie.Split();
        int x = int.Parse(s[0]);
        int y = int.Parse(s[1]);
        V[x].Add(y);//adaug pe y in lista lui x (din x merg in y)    
      }
      for (int i = 1; i <= n; i++)
        if (P[i] == 0)
          BF(i);
      Console.WriteLine(Lmin);
      for (int i = 0; i < Cmin.Count; i++)
        Console.Write(Cmin[i]+" ");
      Console.ReadKey();
      fin.Close();
    }
  }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro