Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Elemente de baza C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


pbinfo.ro -> maxmat


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace maxmat
{
  class Program
  {
    
    static StreamWriter fout = new StreamWriter("maxmat.out");

    static void citire(out int[,] A, out int n, out int m)
    {
      StreamReader fin = new StreamReader("maxmat.in");
      string l = fin.ReadLine();
      string[] s = l.Split();
      n = int.Parse(s[0]);
      m = int.Parse(s[1]);
      A = new int[n + 1, m + 1];
      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {
        l = fin.ReadLine();
        s = l.Split();
        for (int j = 1; j <= m; j++)
          A[i,j] = int.Parse(s[j - 1]);
      }
      fin.Close();
    }

    static void afisare(int[,] A, int n, int m)
    {
      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {
        for (int j = 1; j <= m; j++)
          fout.Write(A[i, j] + " ");
        fout.WriteLine();
      }
    }

    static void maxlinie(int[,] A, int m, int i, out int max, out int jmax)
    {
      max = -1000;
      jmax = 0;
      for(int j=1;j<=m;j++)
        if (A[i, j] > max)
        {
          max = A[i, j];
          jmax = j;
        }
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      int n, m,x,y;
      int[,] A;
      citire(out A,out n,out m);
      //afisare(A, n, m);
      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {
        maxlinie(A, m, i, out x, out y);
        fout.WriteLine(x + " " + y);
      }
      fout.Close();
    }
  }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro