Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Elemente de baza C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


pbinfo.ro -> intervale


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;//pt fisiere

namespace intervale
{
  class interval
  {
    private int a, b;//capetele intervalului

    //proprietati
    public int A
    {
      get { return a; }
      set { a = value; }
    }
    public int B
    {
      get { return b; }
      set { b = value; }
    }

    //verificare disjuncte
    public bool disjunct(interval b)
    {
      return this.a > b.B || b.A > this.b;
    }

    //supraincarcare metoda ToString
    public override string ToString()
    {
      return a + " " + b;
    }
  }

  class Program
  {
    static void citire(out interval[] A, out int n)
    {
      StreamReader fin = new StreamReader("intervale.in");
      n = int.Parse(fin.ReadLine());//citesc n
      A = new interval[n + 1];//creez tabloul de intervale
      for(int i=1;i<=n;i++)
      {
        string l = fin.ReadLine(); //citesc un rand
        string[] s = l.Split();//il despart
        interval a = new interval();//creez un interval
        a.A = int.Parse(s[0]);//capatul stang
        a.B = int.Parse(s[1]);//capatul drept
        A[i] = a;//pun in vector
      }
      fin.Close();
    }

    static void afisare(interval[] A, int n)
    {
      StreamWriter fout = new StreamWriter("intervale.out");
      fout.WriteLine(n);
      for (int i = 1; i <= n; i++)
        fout.WriteLine(A[i].ToString());
      fout.Close();
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      int n,m=0;
      interval[] A,B;
      citire(out A, out n);
      B=new interval[n+1];
      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {// pt fiecare interval din a
        int k = 0;
        for (int j = 1; j <= n; j++)//parcurgem
          if (A[i].disjunct(A[j])) 
              k++;//le numar pe cele disjuncte
        if (k == n - 1)//daca n-1 sunt disjuncte 
          B[++m] = A[i];//il punem in B
      }
      afisare(B, m);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro