Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (109)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (49)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (85)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (11)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Exemplu ordonare fisier folosind o lista.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace ordonfis
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      StreamReader sr = new StreamReader("f.txt");
      StreamWriter sw = new StreamWriter("g.txt");
      string l = sr.ReadLine();
      string[] s = l.Split(' ');
      List <int> x = new List<int>(); 
      foreach (string a in s)
      {
        x.Add(Int32.Parse(a));
      }
      x.Sort();
      foreach(int a in x)
        sw.Write(a + " ");
      sr.Close();
      sw.Close();
    }
  }
}

21 nov 2018
Site-ul conține 868 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian