Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Grafuri neorientate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se da un graf neorientat cu n varfuri si m muchii, citit prin vectorul muchiilor si apoi un varf k.
Sa se afiseze pe linii separate distantele minime de la varful k la celelalte varfuri ale grafului si lanturile de lungime minima corespunzatoare acestor distante. Distanta de la un varf la altul se considera a fi numarul de muchii din cel mai scurt lant care uneste cele doua noduri.
Se va folosi un algoritm de tip breadth first.
Exemplu:
Fisierul de intrare:
12 13
1 2
1 3
1 4
2 8
3 6
3 7
4 6
4 5
8 9
7 9
7 10
6 10
12 11
8
Fisierul de iesire:
1 2 8 2 1
2 1 8 2
3 3 8 2 1 3
4 3 8 2 1 4
5 4 8 2 1 4 5
6 4 8 2 1 3 6
7 2 8 9 7
8 0 8
9 1 8 9
10 3 8 9 7 10
11 -
12 -


#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("g.in");
ofstream fout("g.out");

int a[100][100],k,n,m,p[100],d[100],x[100],T[100];
void citire()
{
	int i,j,x;
	fin>>n>>m;
	for(x=1;x<=m;x++) 
	{ fin>>i>>j;
	  a[i][j]=1;
	  a[j][i]=1;
	}
	fin>>k;
}

void bf(int k)
{
	int st,dr,j;
	st=dr=1;
	x[1]=k;
	p[k]=1;
	d[k]=0;
	while(st<=dr)
	{
		for(j=1;j<=n;j++)
			if(a[x[st]][j]==1 && p[j]==0)
			{
				dr++;
				x[dr]=j;
				p[j]=1;
				d[j]=d[x[st]]+1;
				T[j]=x[st];
			}
		st++;	
	}
}

void lant(int k)
{
	if(T[k]!=0) lant(T[k]);
	fout<<k<<" ";
}

void afis()
{
	int i;
	for(i=1;i<=n;i++)
		if(d[i]!=100000) 
			{ fout<<i<<" "<<d[i]<<" ";
		   lant(i);
       fout<<endl;
			} 
	  else fout<<i<<" -\n";
}

int main()
{
	citire();
	for(int i=1;i<=n;i++) d[i]=100000;
	bf(k);
	afis();
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro