Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (109)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (49)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (85)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (10)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Breadth first cu listele vecinilor.
Ex:
date.in:
7 8
1 2
1 3
1 4
3 5
4 5
4 7
5 6
5 7
1
date.out: 1 2 3 4 5 7 6

#include <fstream>
#include <vector>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
struct muchie
{
  int i,j;
};

vector<int> V[50];//listele de adiacenta
int n,m;//noduri/muchii
int s; //vf de pornire
int p[50];//vizitat/nevizitat

void citire()
{
  int x,y,i;
  fin>>n>>m;
  for(i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>x>>y;
    V[x].insert(V[x].end(),y); //V[x].push_back(y);
    V[y].insert(V[y].end(),x); //V[y].push_back(x);
  }
  fin>>s;
}

void BF(int s)
{
  int st,dr,i,x[50],j;
  st=dr=1;
  p[s]=1;
  x[1]=s;
  while(st<=dr)
  {
    for(i=0; i<V[x[st]].size(); i++)
     {
      j=V[x[st]][i];
      if(!p[j])
        {
          dr++;
          x[dr]=j;
          p[j]=1;
        }
     }
     st++;
  }
  for(i=1;i<=dr;i++) fout<<x[i]<<" ";
}

int main()
{
  citire();
  BF(s);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

21 oct 2018
Site-ul conține 867 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian