Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Grafuri neorientate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un numar natural n nenul. Construiti toate grafurile neorientate cu n varfuri.
Fiecare graf se va afisa atat ca matrice de adiacenta si prin vectorul muchiilor.
Doua grafuri sunt diferite daca au matricile de adiacenta diferite.


#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
struct muchie
{
  int i,j;
};
int x[100000],n,m,nr=0;
muchie M[100000];

void Write()
{ int i,j;
 nr++;
 fout<<"solutia numarul "<<nr<<"\n";
 fout<<"vectorul muchiilor:\n";
 for(i=1;i<=m;i++) if(x[i]) fout<<M[i].i<<" "<<M[i].j<<"\n";
 fout<<"matricea de adiacenta:\n";
 int A[100][100]={0};
 for(i=1;i<=m;i++)
   if(x[i]) A[M[i].i][M[i].j]=A[M[i].j][M[i].i]=1;
 for(i=1;i<=n;i++)
    { for(j=1;j<=n;j++)
       fout<<A[i][j]<<" ";
     fout<<"\n";
    }
}

void Sub(int k,int n)
{ for(int i=0;i<=1;i++)
  {
     x[k]=i;;
     if(k==n) Write();
     else Sub(k+1,n);
  }
}
int main()
{  int i,j,k=1;
  fin>>n;
  for(i=1;i<n;i++)
    for(j=i+1;j<=n;j++)
      {
        M[k].i=i; M[k].j=j; k++;
      }
  m=n*(n-1)/2;
  Sub(1,m);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro