Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Grafuri neorientate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se da un graf neorientat cu n noduri si m muchii precizat prin lista muchiilor. Calculati distantele minime de la un nod citit s la toate celelalte noduri ale grafului. Distanta minima dintre doua varfuri este egala cu lungimea celui mai scurt lant care are cele doua noduri ca extremitati.
date.in:
8 12
1 2
1 3
2 4
2 5
3 4
4 5
4 6
4 8
6 7
7 8
3 6
5 6
2
date.out:
2->1:1
2->2:0
2->3:2
2->4:1
2->5:1
2->6:2
2->7:3
2->8:2


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int V[50][50];//listele de adiacenta
int n,m,s;//noduri/muchii/start
int p[50];//0 sau 1
int D[50];//distantele minime

void citire()
{
  int x,y,i;
  fin>>n>>m;
  for(i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>x>>y;
    V[x][0]++; V[x][V[x][0]]=y;
    V[y][0]++; V[y][V[y][0]]=x;
  }
  fin>>s;
}

void BF(int s)
{
  int st,dr,i,x[50],j;
  st=dr=1;
  p[s]=1;
  x[1]=s;
  D[s]=0;
  while(st<=dr)
  {
    for(i=1; i<=V[x[st]][0]; i++)
     {
      j=V[x[st]][i];
      if(!p[j])
        {
          dr++;
          x[dr]=j;
          p[j]=1;
          D[j]=D[x[st]]+1;
        }
     }
     st++;
  }
  for(i=1;i<=dr;i++) fout<<s<<"->"<<i<<":"<<D[i]<<endl;
}

int main()
{
  citire();
  BF(s);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro