Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Grafuri neorientate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se da un graf neorientat cu n noduri si m muchii precizat prin lista muchiilor. Se citesc apoi 2 varfuri x si y.
Afisati toate lanturile elementare care au ca extremitate initiala varful x si extremitate finala varful y.
date.in:
8 10
1 2
1 3
2 3
2 8
3 4
3 7
4 5
5 6
6 7
7 8
8 4
date.out:
8 2 1 3 4
8 2 1 3 7 6 5 4
8 2 3 4
8 2 3 7 6 5 4
8 7 3 4
8 7 6 5 4


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int A[50][50];
int n,m;
int p[50],X[50],x,y;

void citire()
{
  int p,q,i;
  fin>>n>>m;
  for(i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>p>>q;
    A[p][q]=A[q][p]=1;
  }
  fin>>x>>y;
}

void afis(int k)
{
  for(int i=1;i<=k;i++) fout<<X[i]<<" ";
  fout<<endl;
}

void back(int k)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(!p[i] && A[X[k-1]][i]==1)
    {
      X[k]=i;
      p[i]=1;
      if(i==y) afis(k);
      else back(k+1);
      p[i]=0;
    }
}

int main()
{
  citire();
  X[1]=x;
  p[x]=1;
  back(2);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro