Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Grafuri neorientate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se da un graf neorientat conex cu n varfuri si m muchii. Determinati numarul minim de culori cu care se pot colora varfurile grafului astfel incat oricare doua varfuri adiacente sa aiba culori diferite.
Exemplu:
pentru graful cu 6 varfuri si 11 muchii dat prin vectorul muchiilor
1 2
1 3
1 4
2 3
3 4
3 5
3 6
4 7
5 6
6 7
2 4
numarul minim de culori este 4


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int V[50][50],n,m;
int x[50],p[50];
int culori(int s)
{
  int st,dr,i,x[50],j,c=1,maxx,t,gasit;
  st=dr=1;
  p[s]=1;
  x[1]=s;
  while(st<=dr)
  {
    for(i=1; i<=V[x[st]][0]; i++)
     {
      j=V[x[st]][i];
      if(!p[j])
        {
          dr++;
          x[dr]=j;
          maxx=0;
          for(int k=1; k<=V[j][0]; k++)
            if(p[V[j][k]]>0 && p[V[j][k]]>maxx) maxx=p[V[j][k]];
          t=1;
          do {
            gasit=0;
            for(int k=1; k<=V[j][0]; k++)
            if(p[V[j][k]]>0 && p[V[j][k]]==t) gasit=1;
            if(gasit) t++;
          }
          while(t<=maxx && gasit);
          if(gasit) p[j]=maxx+1;
          else p[j]=t;
        }
     }
     st++;
  }
  for(i=1;i<=dr;i++) if(p[i]>c) c=p[i];
  return c;
}

int main()
{
  int x,y;
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>x>>y;
    V[x][0]++; V[x][V[x][0]]=y;
    V[y][0]++; V[y][V[y][0]]=x;
  }
  fout<<culori(1);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro