Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Grafuri neorientate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se da un graf neorientat cu n varfuri si m muchii prin lista muchilor si un varf k. Afisati toate ciclurile elementare care au ca extremitate initiala si finala varful k.
Exemplu:
date.in
8 10 1
1 2
1 4
2 3
3 4
3 5
5 6
7 8
4 6
1 3
2 4
date.out
1 2 3 1
1 2 3 4 1
1 2 3 5 6 4 1
1 2 4 1
1 2 4 3 1
1 2 4 6 5 3 1
1 3 2 1
1 3 2 4 1
1 3 4 1
1 3 4 2 1
1 3 5 6 4 1
1 3 5 6 4 2 1
1 4 2 1
1 4 2 3 1
1 4 3 1
1 4 3 2 1
1 4 6 5 3 1
1 4 6 5 3 2 1


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int A[50][50],n,m,k;
int X[50],p[50];

void afis(int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++) fout<<X[i]<<" ";
  fout<<endl;
}

void back(int k, int pas)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  if(!p[i] && A[X[pas-1]][i])
  {
    X[pas]=i;
    p[i]=1;
    if(X[pas]==k && pas>3) afis(pas);
    else back(k,pas+1);
    p[i]=0;
  }
}

int main()
{
  int x,y;
  fin>>n>>m>>k;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>x>>y;
    A[x][y]=A[y][x]=1;
  }
  X[1]=k;
  back(k,2);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro