Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Grafuri neorientate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Harta rutiera a unei tari este formata din n orase si m sosele intre 2 orase, fiecare sosea fiind caractezizata prin distanta in kilometri (numar natural).
Trei prieteni se gasesc in 3 orase distincte x, y, z si isi propun sa se intalneasce intr-un oras t.
Calculati si afisati distanta minima pe care o parcurge fiecare prieten din orasul de pornire pana in orasul t de destinatie.
Afisati cele trei orase de plecare in ordinea in care cei trei prieteni ajung in orasul t.
Exemplu:
date.in
12 19 (n,m)
1 2 20 (oras 1, oras 2, distanta)
1 3 35
1 7 20
2 4 30
3 4 40
3 6 40
3 8 80
4 5 25
5 6 5
6 8 30
6 9 10
7 8 15
7 11 100
8 9 40
8 10 30
8 11 35
9 10 30
10 12 25
11 12 10
1 5 3 12 (x, y, z, t)
date.out
Distantele parcurse de cei trei prieteni:
80 70 105
Orasele de plecare in ordinea in care ajung cei trei prieteni:
5 1 3


#include<fstream>
using namespace std;
const int inf=100000;
int c[200][200],d[200],p[200],n,m,x,y,z,t;
ifstream f("d.in");
ofstream g("d.out");

void citire()
{ int i,j,k,cost;
 f>>n>>m;
 for(i=1;i<=n;i++)
  for(j=1;j<=n;j++)
   if(i==j) c[i][j]=0;
   else c[i][j]=inf;
 for(k=1;k<=m;k++)
  { f>>i>>j>>cost;
   c[i][j]=cost;
   c[j][i]=cost;
  }
 f>>x>>y>>z>>t;
}

void dijkstra(int s)
{ int i,j,k,minn;
 for(i=1;i<=n;i++)
   {
     d[i]=c[s][i];
     p[i]=0;
   }

 p[s]=1;
 for(k=1;k<n;k++)
  { minn=inf;
   for(i=1;i<=n;i++)
    if(!p[i] && d[i]<minn)
         { minn=d[i]; j=i;
			   }
   for(i=1;i<=n;i++)
    if(!p[i] && d[i]>d[j]+c[j][i])
      d[i]=d[j]+c[j][i];
   p[j]=1;
  }
}

int main()
 { int dx,dy,dz;
  citire();
  dijkstra(x);
  dx=d[t];
  dijkstra(y);
  dy=d[t];
  dijkstra(z);
  dz=d[t];
  g<<"Distantele parcurse de cei trei prieteni:\n";
  g<<dx<<" "<<dy<<" "<<dz<<endl;
  g<<"Ordinea in care ajung cei trei prieteni:\n";
  if(dx<=dy && dy<=dz) g<<x<<" "<<y<<" "<<z;
  else if(dx<=dz && dz<=dy) g<<x<<" "<<z<<" "<<y;
  else if(dy<=dx && dx<=dz) g<<y<<" "<<x<<" "<<z;
  else if(dy<=dz && dz<=dx) g<<y<<" "<<z<<" "<<x;
  else if(dz<=dx && dx<=dy) g<<z<<" "<<x<<" "<<y;
  else if(dz<=dy && dy<=dx) g<<z<<" "<<y<<" "<<x;
  f.close();
  g.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro