Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se dă un graf neorientat cu n (n<=100) vârfuri si m muchii prin lista muchiilor. Afisați toate grafurile parțiale pe care le are. Fiecare graf parțial va fi afișat astfel:
- numărul lui de ordine (al câtelea a fost generat)
- lista munchiilor lui
- matricea de adiacență
Exemplu:
graf.in
4 2
1 4
1 3
graf.out
Graful partial numarul 1:
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Graful partial numarul 2:
1 4
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
Graful partial numarul 3:
1 4
1 3
0 0 1 1
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
Graful partial numarul 4:
1 3
0 0 1 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("graf.in");
ofstream fout("graf.out");

struct muchie { int i,j; };
int n,m,X[5001],nrsol;
muchie M[5001];

void afisare(int k)
{
  nrsol++;
  fout<<"Graful partial numarul "<<nrsol<<":\n";
  for(int i=1;i<=k;i++)
    fout<<M[X[i]].i<<" "<<M[X[i]].j<<"\n";
  int A[101][101]={0};
  for(int i=1;i<=k;i++)
    A[M[X[i]].i][M[X[i]].j]=A[M[X[i]].j][M[X[i]].i]=1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fout<<A[i][j]<<" ";
    fout<<"\n";
  }
}

void back(int k)
{
  for(int i=X[k-1]+1;i<=m;i++)
  {
    X[k]=i;
    afisare(k);
    back(k+1);
  }
}

int main()
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
    fin>>M[i].i>>M[i].j;
  afisare(0);
  back(1);
  return 0;
}

31 mai 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian