Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un graf orientat cu n noduri si m arce dat prin vectorul arcelor. Sa se determine daca graful contine circuite.

#include<fstream.h>
 int a[100][100],n,m,x[100],p[100];
 fstream f("date.in",ios::in);

void citire()
 {int x,y;
 f>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {f>>x>>y;
   a[x][y]=1;
  }
 }
int circuit(int k)
 {int s=1,d=1;
 x[1]=k;
 for(int i=1;i<=n;i++) p[i]=0;
  while(s<=d)
  {for(i=1;i<=n;i++)
   if(a[x[s]][i]) {d++;
		   x[d]=i;
		   if(p[k]) return 1;
		   p[i]=1;
		  }
  s++;
  }
 return 0;
 }
 void main()
 {int c=0;
 citire();
  for(int i=1;i<=n;i++)
  if(circuit(i)) c=1;
 if(c==1) cout<<"exista";
  else cout<<"nu exista";
 }

25 sep 2020
Site-ul conține 883 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian