Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Grafuri orientate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Bellman-Ford cu coada.
date.in
6 10
1 2 2
1 3 1
1 6 9
2 5 3
2 4 3
3 4 3
3 5 7
4 6 2
5 4 4
6 3 3
2
date.out
- 0 8 3 3 5
2->1:-
2->2:-
2->3:2 4 6 3
2->4:2 4
2->5:2 5
2->6:2 4 6


#include <fstream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <queue>
using namespace std;

const int maxv=20000000;//infinit
const int maxn=50002;//numarul de varfuri

ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

struct vecin{
  int j;//succesorul
  int c;//costul
};

int d[maxn];//distantele minime
vector <vecin> V[maxn];//listele vecinilor
int p[maxn];//time minte de cate ori s-a folosit fiecare nod
int t[maxn];//tata
int n,m;
queue <int> q;//coada pt parcurgerea nodurilor (asemanantor BF)

void citire()
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    vecin y;
    int x;
    fin>>x>>y.j>>y.c;
    V[x].push_back(y);
  }
}

void drum(int i)
{ if(t[i]) drum(t[i]);
 fout<<i<<" ";
}

int belmanFord (int s)
{
  for(int i=1; i<=n; i++) d[i]=maxv;//initializez cu infinit distantele
  d[s]=0;//distanta la nodl de start
  t[s]=0;//tata de start
  q.push(s);//pun in coada
  int k;
  while(!q.empty())// sau q.size()!=0 - cat timp coada nu e vida
  {
    k=q.front();//primul din coada
    q.pop();//scot primul din coada
    p[k]++;//l-am folosit inca o data
    if(p[k]==n) return 1;//ciclu negativ
    for(int i=0;i<V[k].size();i++)//parcurg vecinii
    {
      if (d[V[k][i].j]>d[k]+V[k][i].c)//drum mai scurt prin k
      {
        d[V[k][i].j]=d[k]+V[k][i].c;//imbunatatesc distanta
        q.push(V[k][i].j);//adaug in coada vecinul
        t[V[k][i].j]=k;//k e tata celui spre care am imbunatatit
      }
    }
  }
  return 0;
}

void afis()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(d[i]!=maxv) fout<<d[i]<<" ";
    else fout<<"- ";
  fout<<"\n";
}

int main()
{
  int s;
  citire();
  fin>>s;
  if(belmanFord(s)==0)
  {
    afis();
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {  fout<<s<<"->"<<i<<":";
      if(t[i]) drum(i);
      else fout<<"-";
      fout<<endl;
    }
  }
  else fout<<"Ciclu negativ!\n";
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro