Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Grafuri orientate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Intr-o fabrica exista n sectii numerotate de la 1 la n. Sectia 1 este sectia de intrare a materiilor prime, iar sectia n cea de livrare a produselor finite. Celelalte n-2 sectii sunt sectii de productie care primesc produse intermediare de la alte sectii si livreaza la randul lor produse intermediare altora. O sectie nu poate livra un produs decat dupa ce ii sosesc produsele intermediare de la sectiile de care depinde ea.
Se cunosc timpii de productie pentru fiecare din cele n sectii, sectia n avand obligatoriu timpul de productie egal cu 0. Se cunosc cele m perechi de sectii (i,j) cu semnificatia ca sectia i furnizeaza produse sectiei j si, de asemea, se cunoaste pentru fiecare astfel de pereche durata transportului intre cele 2 sectii. Se cere sa se determine durata productiei, adica timpul scurs de la inceperea functionarii sectiei 1 si pana la sosirea produselor la sectia n.


#include<fstream.h>

ifstream f("date.in");
ofstream g("date.out");

int a[100][100],n,m,min=-16000,k[100];

void citire()
 {int c,x,y,i;
 f>>n>>m;
 for(i=1;i<=n;i++)
  for(int j=1;j<=n;j++)
  if(i==j) a[i][j]=0;
   else a[i][j]=min;
 for(i=1;i<=n;i++) f>>k[i];
  for(i=1;i<=m;i++)
   {f>>x>>y>>c;
   a[x][y]=k[x]+c;
   }
 }

 void rf()
 {for(int k=1;k<=n;k++)
  for(int i=1;i<=n;i++)
  for(int j=1;j<=n;j++)
  if(a[i][j]<a[i][k]+a[k][j] && a[i][k]!=min && a[k][j]!=min)
   a[i][j]=a[i][k]+a[k][j];
 }

 void main()
 {citire();
  rf();
  g<<a[1][n]<<endl; 
 }


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro