Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Grafuri orientate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


La un turneu de tenis participa n jucatori cu numerele de ordine de la 1 la n. Fiecare dintre ei joaca cu toti ceilati cate o partida. Fiecare dintre partide este data ca o pereche de jucatori (i,j) cu semnificatia ca jucatorul i l-a invins pe jucatorul j.
Afisati primii 3 jucatori in ordine descrescatoare a numarului de victorii din turneu.
Exemplu:
date.in
5
1 2 *(cu semnificatia ca jucatorul 1 l-a invins pe jucatorul 2)
3 2
3 4
1 4
5 1
3 5
5 4
3 1
5 2
2 4
date.out
3 4 *(cu semnificatia ca jucatorul 3 are 4 victorii)
5 3
1 2


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
struct jucator {int j, p;};
int n;
jucator A[100];

void citire()
{
  int i,j,p;
  fin>>n;
  for(p=1;p<=n*(n-1)/2;p++)
  {
    fin>>i>>j;
    A[i].j=i;
    A[i].p++;
  }
}

void ordonare(jucator A[100], int n)
{
  int i,j;
  jucator aux;
  for(i=1;i<n;i++)
    for(j=i+1;j<=n;j++)
      if(A[i].p<A[j].p)
      {
        aux=A[i]; A[i]=A[j]; A[j]=aux;
      }
}

int main()
{
  citire();
  ordonare(A,n);
  for(int i=1;i<=3;i++)
    fout<<A[i].j<<" "<<A[i].p<<endl;
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro