Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Grafuri orientate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un graf orientat cu n noduri si m arce dat prin vectorul arcelor. Sa se afiseze varfurile care compun cea mai mare componenta tare conexa a grafului citit (cea care are cele mai multe varfuri).
Exemplu:
date.in
6 7
1 2
2 1
3 4
1 5
4 5
5 6
6 4
date.out
4 5 6


#include<fstream>
using namespace std;
ifstream f("date.in");
ofstream g("date.out");
int a[100][100],n,m,nrc,suc[100],pred[100];

void citire()
 {int x,y;
 f>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {f>>x>>y;
   a[x][y]=1;
  }
 }

void dfsuc(int nod, int nrc)
 {int k;
 suc[nod]=nrc;
 for(k=1;k<=n;k++)
  if(a[nod][k]==1 && suc[k]==0)
  dfsuc(k,nrc);
 }

void dfpred(int nod,int nrc)
 {int k;
 pred[nod]=nrc;
  for(k=1;k<=n;k++)
  if(a[k][nod]==1 && pred[k]==0)
  dfpred(k,nrc);
 }

int main()
{int k,mk=0,c,mc;
 citire();
 nrc=1;
 for(int i=1;i<=n;i++)
 if(suc[i]==0)
 {dfsuc(i,nrc);
  dfpred(i,nrc);
  for(int j=1;j<=n;j++)
   if(suc[j]!=pred[j])
   suc[j]=pred[j]=0;
  nrc++;
 }

 for(int i=1;i<nrc;i++)
 {k=0;
  for(int j=1;j<=n;j++)
  if(suc[j]==i) k++;
  if(k>mk)
  {
    mk=k;
    mc=i;
  }
 }
 for(int j=1;j<=n;j++)
  if(suc[j]==mc) g<<j<<" ";
 f.close();
 g.close();
 return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro