Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Grafuri orientate Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un graf orientat cu n noduri si m arce dat prin vectorul arcelor. Sa se calculeze lungimea minima a drumului dintre oricare doua noduri din graf.
Se va folosi parcurgerea in latime.
Exemplu:
date.in
7 13
1 2
1 3
2 3
2 6
2 5
3 1
3 5
3 6
4 5
4 7
5 7
7 6
6 4
date.out
0 1 1 3 2 2 3
2 0 1 2 1 1 2
1 2 0 2 1 1 2
# # # 0 1 2 1
# # # 3 0 2 1
# # # 1 2 0 2
# # # 2 3 1 0
(# semnaleaza faptul ca nu exista drum intre varfurile corespunzatoare)


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int n,m,k,p[100],a[100][100],dist[100],D[100][100];

void citire()
{int x,y;
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    fin>>x>>y;
    a[x][y]=1;
  }
}

void bf(int vp)
{
  int c[100],st,dr;
  st=dr=1;
  c[1]=vp;
  p[vp]=1;
  dist[vp]=0;
  while(st<=dr)
  {
    for(int i=1;i<=n;i++)
    if(a[c[st]][i]==1&&!p[i])
    {
      dr++;
      c[dr]=i;
      p[i]=1;
      dist[c[dr]]=dist[c[st]]+1;
    }
    st++;
  }
  for(int i=1;i<=dr;i++)
    D[vp][c[i]]=dist[c[i]];
}

int main()
{
 citire();
 for(int i=1;i<=n;i++)
  for(int j=1;j<=n;j++)
    if(i!=j) D[i][j]=-1;
 for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    bf(i);
    for(int j=1;j<=n;j++) p[j]=0;
  }

 for(int i=1;i<=n;i++)
 {
   for(int j=1;j<=n;j++)
    if(D[i][j]!=-1) fout<<D[i][j]<<" ";
    else fout<<"# ";
   fout<<endl;
 }
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro