Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Problema programarii spectacolelor
Intr-o sala de spectacol trebuie planificate n spectacole intr-o zi. Pentru fiecare spectacol se cunosc ora de inceput si ora de terminare (numere intregi).
Sa se planifice un numar maxim de spectacole astfel inct sa nu fie doua spectacole care sa se suprapuna.
Exemplu:
date.in
7
2 4
8 11
5 6
5 8
3 7
7 8
9 12
date.out:
2,4 5,6 7,8 9,12

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

struct spectacol
{
  int s,d;
};

void citire(int &n, spectacol a[])
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fin>>a[i].s>>a[i].d;
}

void ordonare(int n, spectacol a[])
{
  int i,j;
  spectacol aux;
  for(i=1;i<n;i++)
    for(j=i+1;j<=n;j++)
      if(a[i].d>a[j].d)
      {
        aux=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=aux;
      }
}

void afisare(int n, spectacol a[])
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fout<<a[i].s<<","<<a[i].d<<" ";
}

void greedy(int n, spectacol a[])
{
  spectacol s[100];
  int i,k;
  k=1;
  s[1]=a[1];
  for(i=2;i<=n;i++)
    if(s[k].d<a[i].s) s[++k]=a[i];
  afisare(k,s);
}

int main()
{
  int n;
  spectacol a[100];
  citire(n,a);
  ordonare(n,a);
  greedy(n,a);
  fin.close();
  fout.close();
}

29 iul 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian