Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Greedy Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Problema rucsacului (cazul continuu)
O persoana are un rucsac cu care poate transporta o greutate maxima g. Persoana are la dispozitie n obiecte pentru care stie greutatea si castigul obtinut daca transporta obiectul.
Fiecare obiect poate fi transportat integral sau taiat.
Sa se precizeze ce obiecte alege persoana si in ce proportie le ia astfel incat castigul total sa fie maxim si sa nu se depaseasca greutatea maxima a rucsacului.
Exemplu:
g=3 n=3
obiectele(greutate,castig):
2 2
1 4
3 6
Solutie(greutate, castig, raport taiere):
1,4,1
3,6,0.6667 (al doilea obiect se ia in raport de 2/3)
castig maxim=8#include<fstream>
#include<iomanip>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

struct obiect
{
  float g,c,r;//greutate, castig, raportul cat se ia din obiect
};

void citire(float &g, int &n, obiect a[])
{
  fin>>g>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    { fin>>a[i].g>>a[i].c;
     a[i].r=0;//initial nu se foloseste obiectul
    }
}

void ordonare(int n, obiect a[])//ordonare dupa castig/greutate
{
  int i,j;
  obiect aux;
  for(i=1;i<n;i++)
    for(j=i+1;j<=n;j++)
      if(a[i].c/a[i].g<a[j].c/a[j].g)
      {
        aux=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=aux;
      }
}

void afisare(int n, obiect a[])
{
  float c=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    { fout<<a[i].g<<","<<a[i].c<<","<<setprecision(4)<<a[i].r<<"\n";
     c=c+a[i].c*a[i].r;
    }
  fout<<"castig maxim="<<c;
}

void greedy(float g, int n, obiect a[])
{
  obiect s[100];
  int i,k;
  float sp=0;
  k=0; i=1;
  while(sp<g)
  {
    if(sp+a[i].g<=g)
    { sp=sp+a[i].g;
     s[++k]=a[i];
     s[k].r=1;//obiect intreg
    }
    else
    {
     s[++k]=a[i];
     s[k].r=(g-sp)/a[i].g;//obiect fractionat
     sp=g;
    }
    i++;
  }
  afisare(k,s);
}

int main()
{
  int n;
  obiect a[100];
  float g;
  citire(g,n,a);
  ordonare(n,a);
  greedy(g,n,a);
  fin.close();
  fout.close();
}

 


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro