Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home » Greedy Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Fiind data o tabla de sah de dimensiunea nxn si un cal īn coltul stānga sus al acesteia, se cere sa se deplaseze calul pe tabla astfel īncāt sa treaca o singura data prin fiecare patrat al tablei.
Solutia va fi afisata ca o matrice nxn īn care sunt numerotate sariturile calului.
Exemplu, pentru n=11
1 26 85 30 23 28 99 120 21 104 101
84 31 24 27 86 119 22 103 100 121 20
25 2 83 80 29 98 107 118 115 102 105
32 81 34 87 108 79 116 97 106 19 114
3 36 69 82 75 88 109 112 117 96 93
64 33 76 35 70 111 78 95 92 113 18
37 4 63 68 77 74 89 110 57 94 91
40 65 38 71 62 67 56 73 90 17 54
5 44 41 66 49 72 61 58 55 14 11
42 39 46 7 60 51 48 9 12 53 16
45 6 43 50 47 8 59 52 15 10 13


#include<fstream>
#include<iomanip>
using namespace std;
const int dx[8]={-1,1,2,2,1,-1,-2,-2};
const int dy[8]={-2,-2,-1,1,2,2,1,-1};
int a[201][201],n,gata;
ifstream fin("cal.in");
ofstream fout("cal.out");

void afis()
{ int i,j;
 fout<<"n="<<n<<endl;
 for(i=1;i<=n;i++)
 { for(j=1;j<=n;j++) fout<<setw(4)<<a[i][j]<<" ";
  fout<<endl;
 }
 fout<<endl;
 gata=1;
}

int inside(int i,int j)
{
  return i>=1 && i<=n && j>=1 && j<=n;
}

int nm(int i, int j)//calculeaza in cate pozitii poate merge din i,j
{
  int inou,jnou,k,x=0;
  for(k=0;k<8;k++)
	 { inou=i+dx[k];
	  jnou=j+dy[k];
	  if(inside(inou,jnou) && a[inou][jnou]==0) x++;
	 }
  return x;
}

void calgreedy(int i, int j, int pas)
{ int k,v,min=9,inou,jnou,ii,jj;
 if(!gata)
 {
 a[i][j]=pas;
 if (pas==n*n) afis();
 else for(k=0;k<8;k++)
	 { inou=i+dx[k];
	  jnou=j+dy[k];
	  if (inside(inou,jnou) && a[inou][jnou]==0)
	    { //cauta pozitia cel mai greu accesibila
	      v=nm(inou,jnou);
	      if(v<min) { min=v; ii=inou; jj=jnou;}
	    }
	 }
 if(min!=9) calgreedy(ii,jj,pas+1);
 a[i][j]=0;
 }
}

int main()
{ fin>>n;
  calgreedy(1,1,1);
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright © 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro