Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Problema comis-voiajorului (varianta 1)

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int x[100],pus[100],n,s;
int a[100][100];

void citire()
{
  int i,j;
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
   for(j=1;j<=n;j++)
     fin>>a[i][j];
}

void Write()
{ for(int i=1;i<=n;i++) fout<<x[i]<<" ";
 fout<<endl<<s;
}

void voiajor(int k)
{  int min=100000,imin;
  for(int i=1;i<=n;i++)
   if(!pus[i] && a[x[k-1]][i]<min && i!=x[k-1])
       {
         min=a[x[k-1]][i];
         imin=i;
       }
  x[k]=imin;
  pus[imin]=1;
  s=s+a[x[k-1]][imin];
  if(k==n) Write();
  else voiajor(k+1);
}

int main()
{
 citire();
 x[1]=1;
 pus[1]=1;
 voiajor(2);
 fin.close();
 fout.close();
 return 0;
}

29 iul 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian