Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Greedy Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Colorarea hartii folosind metoda Greedy.
Fiind data o harta cu n tari, se cere o solutie de colorare a hartii, utilizand cel mult patru culori, astfel incat doua tari ce au frontiera comuna sa fie colorate diferit. Este demonstrat faptul ca sunt suficiente numai patru culori pentru ca orice harta sa poata fi colorata.
Exemplu:
colorare.in
6
alb verde galben rosu
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
2 3
2 5
2 6
3 4
3 5
4 5
5 6
colorare.out
1 alb
2 verde
3 galben
4 verde
5 rosu
6 galben#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("colorare.in");
ofstream fout("colorare.out");

int A[101][101];// A[i][j]==1 pt tari vecine, 0 altfel
int X[101],n;//X[i]=indicele culorii tarii i
char C[5][21];//culorile

void afisare()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fout<<i<<" "<<C[X[i]]<<"\n";//afisez tara si culoarea
  fout<<endl;
}

int valid(int k)
{//1 daca tara k poate fi colorata cu X[k], 0 altfel
  for(int i=1;i<k;i++)//pt tarile colorate deja
    if(A[i][k]==1 && X[i]==X[k]) return 0;//exita tara invecinata care are aceeasi culoare=>0
  return 1;
}

int alege(int k)
{//alege culoarea minima valida
  for(int i=1;i<=4;i++)//am 4 culori
    {
      X[k]=i;//plasez culoarea
      if(valid(k)) return i;//daca e buna o returnez
    }
  return 0;//daca nu putem colora
}

void colorare()
{//plaseaza in X[i] culoarea tarii i
  for(int i=1;i<=n;i++)
    X[i]=alege(i);//culoarea minima
}

int main()
{
  int t1,t2;
  fin>>n;//citesc nr de tari
  for(int i=1;i<=4;i++)
    fin>>C[i];//citesc culorile
  while(fin>>t1>>t2)//pereche de tari vecine
  {
    A[t1][t2]=1;//pun 1 in matrice
    A[t2][t1]=1;
  }
  colorare();
  afisare();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro