Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Colorarea hartii folosind metoda Greedy.
Fiind data o harta cu n tari, se cere o solutie de colorare a hartii, utilizand cel mult patru culori, astfel incat doua tari ce au frontiera comuna sa fie colorate diferit. Este demonstrat faptul ca sunt suficiente numai patru culori pentru ca orice harta sa poata fi colorata.
Exemplu:
colorare.in
6
alb verde galben rosu
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
2 3
2 5
2 6
3 4
3 5
4 5
5 6
colorare.out
1 alb
2 verde
3 galben
4 verde
5 rosu
6 galben


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("colorare.in");
ofstream fout("colorare.out");

int A[101][101];// A[i][j]==1 pt tari vecine, 0 altfel
int X[101],n;//X[i]=indicele culorii tarii i
char C[5][21];//culorile

void afisare()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fout<<i<<" "<<C[X[i]]<<"\n";//afisez tara si culoarea
  fout<<endl;
}

int valid(int k)
{//1 daca tara k poate fi colorata cu X[k], 0 altfel
  for(int i=1;i<k;i++)//pt tarile colorate deja
    if(A[i][k]==1 && X[i]==X[k]) return 0;//exita tara invecinata care are aceeasi culoare=>0
  return 1;
}

int alege(int k)
{//alege culoarea minima valida
  for(int i=1;i<=4;i++)//am 4 culori
    {
      X[k]=i;//plasez culoarea
      if(valid(k)) return i;//daca e buna o returnez
    }
  return 0;//daca nu putem colora
}

void colorare()
{//plaseaza in X[i] culoarea tarii i
  for(int i=1;i<=n;i++)
    X[i]=alege(i);//culoarea minima
}

int main()
{
  int t1,t2;
  fin>>n;//citesc nr de tari
  for(int i=1;i<=4;i++)
    fin>>C[i];//citesc culorile
  while(fin>>t1>>t2)//pereche de tari vecine
  {
    A[t1][t2]=1;//pun 1 in matrice
    A[t2][t1]=1;
  }
  colorare();
  afisare();
  return 0;
}

29 iul 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian