Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Inregistrari Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Despre fiecare dintre cei n elevi dintr-o clasa se citesc urmatoarele date:
- numele (sir de caractere de lungime maxima 20)
- numele (sir de caractere de lungime maxima 20)
- media notelor in oral la informatica
- nota in teza la informatica
Sa se afiseze ordonati alfabetic elevii corigenti la informatica. Pentru fiecare elev corigent se vor afisa: numele, prenumele si media la informatica.


#include<fstream.h>
#include<string.h>
struct elev {char nume[30];
	   char pren[30];
	   float mo;
	   int teza;
	   float media;
	   };
ifstream f("elev.in");
elev c[100];
void citire(elev &e)
{f>>e.nume;
 f>>e.pren;
 f>>e.mo;
 f>>e.teza;
 e.media=(e.mo*3+e.teza)/4;
}
void afisare(elev e)
{cout<<e.nume<<" "<<e.pren<<" "<<e.media;
 cout<<endl;
}
void ordonare(int n,elev c[100])
{int i,gata;
 elev aux;
 do {gata=1;
 for (i=1;i<n;i++)
 if (strcmp(c[i].nume,c[i+1].nume)>0)
   {aux=c[i];
   c[i]=c[i+1];
   c[i+1]=aux;
   gata=0;
   }
  }while (!gata);
}
int main ()
{ int n,i;
 f>>n;
 for (i=1;i<=n;i++) citire(c[i]);
 ordonare (n,c);
 for (i=1;i<=n;i++)
 if (c[i].media<4.5)
 afisare(c[i]);
return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro