Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Inregistrari Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


In fisierul sarituri.in sunt notate numele, prenumele si lungimea sariturii pentru cei n elevi dintr-o clasa. Numele si prenumele sunt siruri de caractere, iar lungimea sariturii este numar real. Sa se construiasca doua fisiere text baieti.out si fete.out in care sa se afiseze baeietii si respective fetele din clasa, ordonati/ordonate descrescator dupa lungimea sariturii. Se considera ca toate fetele din clasa au prenumele terminat cu litera a.


#include<fstream.h>
#include<string.h>
struct elev
{
  char nume[40],prenume[40];
  float lung;
};
elev a[100];
ifstream f("sarituri.in");
ofstream g1("baieti.out");
ofstream g2("fete.out");
void citire(elev &e)
{
  f>>e.nume>>" ">>e.prenume>>" ">>e.lung;
}
void afisare(elev e)
{
  if(e.prenume[strlen(e.prenume)-1]=='a')
  g2<<e.nume<<" "<<e.prenume<<" "<<e.lung<<endl;
  else
  g1<<e.nume<<" "<<e.prenume<<" "<<e.lung<<endl;
}
void ordonare(elev a[100],int n)
{
 int i,gata;
 elev aux;
 do
 { gata=1;
 for(i=1;i<n;i++)
  if(a[i].lung<a[i+1].lung)
  {
  aux=a[i];
  a[i]=a[i+1];
  a[i+1]=aux;
  gata=0;
  }
 }
 while(gata==0);
}
int main()
{
  int n,i;
  f>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
  citire(a[i]);
  ordonare(a,n);
  for(i=1;i<=n;i++)
  afisare(a[i]);
 f.close();
 g2.close();
 g1.close();
 return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro