Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Inregistrari Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Operatii cu numere rationale.


#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

struct rational {int nr, nu;};

void citire(rational &r)
{
	fin>>r.nr>>r.nu;
}

void afisare(rational r)
{
	fout<<r.nr<<"/"<<r.nu<<" ";
}

int cmmdc(int a, int b)
{
  if (a % b == 0) return b;
  else return cmmdc(b, a % b);
}

void simplific(rational &r)
{
  int c = cmmdc(abs(r.nr), abs(r.nu));
  r.nu = r.nu / c;
  r.nr = r.nr / c;
	if(r.nr*r.nu<0)
	{
		r.nu=abs(r.nu);
		r.nr=-abs(r.nr);
	}
	else
	{
		r.nu=abs(r.nu);
		r.nr=abs(r.nr);
	}
		
}

rational adunare(rational x, rational y)
{
  int a = x.nr * y.nu + x.nu * y.nr;
	int b = x.nu * y.nu;
	rational r;
	r.nr=a; r.nu=b;
	simplific(r);
	return r;
}

rational scadere(rational x, rational y)
{
  int a = x.nr * y.nu - x.nu * y.nr;
	int b = x.nu * y.nu;
	rational r;
	r.nr=a; r.nu=b;
	simplific(r);
	return r;
}

rational inmultire(rational x, rational y)
{
	int a = x.nr * y.nr;
	int b = x.nu * y.nu;
	rational r;
	r.nr=a; r.nu=b;
	simplific(r);
	return r;
}

rational impartire(rational x, rational y)
{
	int a = x.nr * y.nu;
	int b = x.nu * y.nr;
	rational r;
	r.nr=a; r.nu=b;
	simplific(r);
	return r;
}

int maimic (rational x, rational y)
{
	int a = x.nr * y.nu;
	int b = x.nu * y.nr;
	return a < b;
}

int maimare (rational x, rational y)
{
	int a = x.nr * y.nu;
	int b = x.nu * y.nr;
	return a > b;
}

int egal(rational x, rational y)
{
	int a = x.nr * y.nu;
	int b = x.nu * y.nr;
	return a == b;
}

int main()
{
	rational a,b,s;
	citire(a);
	citire(b);
	s=adunare(a,b);
	afisare(s);
	s=scadere(a,b);
	afisare(s);
	s=inmultire(a,b);
	afisare(s);
	s=impartire(a,b);
	afisare(s);
	if(maimic(a,b)) fout<<"maimic\n";
	else fout<<"nu e mai mic\n";
	if(maimare(a,b)) fout<<"maimare\n";
	else fout<<"nu e mai mare\n";
	if(egal(a,b)) fout<<"egale\n";
	else fout<<"diferite\n";
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro