Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Inregistrari Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un numar natural n<=100 si apoi lungimile laturilor a n dreptunghiuri. Afisati dreptunghiul de arie maxima si pe cel de perimetru minim. La afisare se vor scrie cele 2 laturi, aria si perimetrul dreptunghiurilor.
Exemplu:
4
5 6
3 4
7 8
3 8
se vor afisa:
7 8 56 30 (pentru dreptunghiul de arie maxima)
3 4 12 14 (pentru dreptunghiul de perimetru minim)


#include <iostream>
using namespace std;

struct dreptunghi
{
  int l,L,a,p;
};

void citire(dreptunghi &d)
{
  cin>>d.L>>d.l;
  d.p=2*d.l+2*d.L;
  d.a=d.l*d.L;
}

void citire(dreptunghi D[], int &n)
{
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    citire(D[i]);
}

void afisare(dreptunghi d)
{
  cout<<d.L<<" "<<d.l<<" "<<d.a<<" "<<d.p<<endl;
}

dreptunghi amax(dreptunghi D[], int n)
{
  dreptunghi max=D[1];
  for(int i=2;i<=n;i++)
    if(D[i].a>max.a)
      max=D[i];
  return max;
}

dreptunghi pmin(dreptunghi D[], int n)
{
  dreptunghi min=D[1];
  for(int i=2;i<=n;i++)
    if(D[i].p<min.p)
      min=D[i];
  return min;
}

int main()
{
  int n;
  dreptunghi D[101];
  citire(D,n);
  afisare(amax(D,n));
  afisare(pmin(D,n));
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro