Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Inregistrari Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Se citeste un numar natural n<=100 si apoi partile reale si cele imaginare a n numere complexe. Apoi se citesc doua numere reale a si b. Afisati in ordine crescatoare valorile modulelor numerelor complexe care au proprietatea ca au modulul in afara intervalului [a,b].


#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

struct complex { double re,im; };

void citire(complex &c)
{
  cin>>c.re>>c.im;
}

void citire(complex C[], int &n)
{
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    citire(C[i]);
}

double modul(complex c)
{
  return sqrt(c.re*c.re+c.im*c.im);
}

void inter(double &a, double &b)
{
  double aux=a; a=b; b=aux;
}

void ordonare(double A[], int n)
{
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(A[i]>A[j])
        inter(A[i],A[j]);
}

void afisare(double A[], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cout<<A[i]<<" ";
}

int main()
{
  int n,m=0;
  double a,b;
  complex C[101];
  double A[101];
  citire(C,n);
  cin>>a>>b;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(modul(C[i])<a || modul(C[i])>b)
      A[++m]=modul(C[i]);
  ordonare(A,m);
  afisare(A,m);
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro