Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Liste inlantuite Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


a) Sa se creeze o lista liniara simplu inlantuita care sa memoreze urmatoarele informatii despre elevii unei clase formata din n elevi:
- numele (sir de maxim 20 de caractere)
- prenumele (sir de maxim 20 de caractere)
- 3 note intr-un vector cu 3 componente reale
b) Sa se afiseze numele, prenumele si media fiecarui elev.
c) Sa se scrie o functie care calculeaza si returneaza media clasei.


#include<fstream.h>
fstream f("elevi.in",ios::in);
struct elev{char nume[20];
	  char prenume[20];
	  float note[3];
	  float media;
	  };
struct nod{elev e;
      nod *leg;
     };
nod *prim;

void adaugf(nod *&prim,elev x)
{nod *nou=new nod;
 nou->e=x;
 nou->leg=prim;
 prim=nou;
}

void citire()
{int n;elev x;
 f>>n;
 for(int i=1;i<=n;i++)
 {f>>x.nume>>x.prenume>>x.note[0]>>x.note[1]>>x.note[2];
  x.media=(x.note[0]+x.note[1]+x.note[2])/3;
  adaugf(prim,x);
 }
}

void afis(nod *prim)
{nod *p=prim;
 while(p){cout<<p->e.nume<<" "<<p->e.prenume<<" "<<p->e.media<<endl;
 p=p->leg;}
}

float mediagen(nod *prim)
{float s=0;
 int n=0;
 nod *p=prim;
 while(p){s+=p->e.media;n++;p=p->leg;}
 return s/n;
}

void main()
{citire();
 afis(prim);
 cout<<mediagen(prim);
}
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro