Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Liste inlantuite Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Sa se construiasca o lista liniara simplu inlantuita cu elemente numere intregi folosind adaugarea la sfarsitul listei. Sa se inverseze sensul legaturilor din lista astfel incat sa se obtina o lista cu nodurile aranjate in ordine inversa.


#include<fstream.h>

ifstream f("date.in");
ofstream g("date.out");

struct nod {int info;
	  nod *leg;
	  };
	nod *prim;

void adaugs(nod *&prim,int x)
 {if(prim)
 {nod *u=prim;
  while(u->leg) u=u->leg;
  nod *nou=new nod;
  nou->info=x;
  nou->leg=0;
  u->leg=nou;
 }
   else {prim=new nod;
	  prim->info=x;
	  prim->leg=0;
	  }
}
void creare()
 {int x;
 while(f>>x) adaugs(prim,x);
 }

void afis(nod *prim)
 {nod *p;
 p=prim;
 while(p)
  {g<<p->info<<" ";
  p=p->leg;
  }
 g<<endl;
}

void invers(nod *&prim)
 {nod *r,*p,*q;
 r=prim;
 p=prim->leg;
 q=prim->leg->leg;
 while(q) {p->leg-r;
	  r=p;
	  p=q;
	  q=q->leg;
	  }
 prim=p;
 }

void main()
 {creare();
 afis(prim);
 invers(prim);
 afis(prim);
 }  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro