Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   Home Liste inlantuite Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


Din fisierul date.in se citeste un numar natural k si apoi de pe a doua linie numere intregi. Contruiti o lista liniara simplu inlantuita care sa contina numerele intregi citite in ordinea din fisier.
Permutati lista cu k pozitii spre stanga si afisati valorile din lista.
Indicatie: se vor scrie si folosi functii pentru adaugarea unei valori la sfarsitul listei si pentru stergerea primului nod al listei si vor fi folosite pentru permuarea ceruta.
Exemplu:
date.in
3
1 2 3 4
date.out
4 1 2 3


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
struct nod
{
  int info;
  nod* next;
};

void addsf(nod* &prim, nod* &ultim, int v)
{//adauga la finalul listei
  if(prim==0)
  {
    prim=ultim=new nod;
    prim->info=v;
    prim->next=0;
  }
  else
  {
    nod *nou=new nod;
    nou->info=v;
    nou->next=0;
    ultim->next=nou;
    ultim=nou;
  }
}

void afis(nod *prim)
{//afiseaza lista
  for(nod* p=prim; p; p=p->next)
    fout<<p->info<<" ";
  fout<<endl;
}

void stergprim(nod* &prim, nod* &ultim)
{//sterge primul nod al listei
  nod* p=prim;
  prim=prim->next;
  if(prim==0) ultim=0;
  delete p;
}

void permutstanga(nod* &prim, nod* &ultim)
{//permuta lista cu o pozitie spre stanga
  if(prim)
  {
    addsf(prim, ultim, prim->info);//adauga la sfarsit un nod cu informatia din primul nod
    stergprim(prim, ultim);//sterge primul nod
  }
}

int main()
{
  int k,v;
  nod* prim, *ultim;
  prim=ultim=0;
  fin>>k;
  while(fin>>v) addsf(prim, ultim, v);
  for(int i=1;i<=k;i++) permutstanga(prim, ultim);//permut de k ori
  afis(prim);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro