Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (109)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (49)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (85)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (37)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (13)
Programare vizuală în C# (11)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se considera o lista liniara dublu inlantuita. Sa se scrie o functie care primeste ca parametru adresa primului nod al listei si sterge primul si ultimul nod din lista.

void stergpu( nodd *&prim)
 {nodd *q=prim;
  prim=prim->urm;
  prim->prec=0;
  delete q;
  nodd *u=prim;
  while(u->urm) u=u->urm;
  nodd *p=u->prec;
  p->urm=0;
  delete u;
 }

19 nov 2018
Site-ul conține 868 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian