Probleme de informatică
  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

   HomePOO in C# Bacalaureat 2016   |   Variante bacalaureat 2009   |   Atestat  |   Olimpiada       
Noutăţi
Subiecte admitere la Facultatea de informatica UBB Cluj-Napoca
Subiecte bacalaureat 2010-2018
Bacalaureat 2018 - competenţe digitale
C# - Windows Form Application - exemple
Modele de proiecte de atestat
Bacalaureat 2018
Subiecte si rezolvări 2010-2018
Rezolvari variante bacalaureat 2009
Competenţe digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de atestat
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noţiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking


´╗┐Operatii cu numere mari.


´╗┐using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace nrmari
{
  class numarmare
  {
    private int n;
    private int[] a;
    private int semn;

    public int N
    {
      get
      {
        return n;
      }
    }

    public numarmare()
    {
      n = 1;
      a = new int[10000];
      a[0] = 0;
      semn = 1;
    }

    public numarmare(string s)
    {
      a = new int[10000];
      if (s[0] == '-')
      {
        semn = -1;
        n = s.Length - 1;
        for (int i = 1; i < s.Length; i++)
          a[n - i] = s[i]-48;
      }
      else
      {
        semn = 1;
        n = s.Length;
        for (int i = 0; i < n; i++)
          a[n - 1 - i] = s[i]-48;
      }
    }

    public numarmare(numarmare x)
    {
      n = x.n;
      semn = x.semn;
      a = new int[10000];
      for (int i = 0; i < n; i++)
        a[i] = x.a[i];
    }

    public override string ToString()
    {
      string s;
      if (semn == -1) s = "-";
      else s = "";
      for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
        s = s + a[i];
      return s;
    }

    public static numarmare modul(numarmare x)
    {
      numarmare s = new numarmare(x);
      s.semn = 1;
      return s;
    }
     
    public static bool operator ==(numarmare x, numarmare y)
    {
      if (x.semn != y.semn) return false;
      if (x.n != y.n) return false;
      for (int i = 0; i < x.n; i++)
        if (x.a[i] != y.a[i]) return false;
      return true;
    }

    public static bool operator !=(numarmare x, numarmare y)
    {
      return !(x == y);
    }

    public static bool operator <(numarmare x, numarmare y)
    {
      if (x.semn > y.semn) return false;
      else if (x.semn<y.semn) return true;
      if (x.semn > 0)
      {
        if (x.n > y.n) return false;
        else if (x.n < y.n) return true;
        for (int i = x.n - 1; i >= 0; i--)
          if (x.a[i] > y.a[i]) return false;
          else if (x.a[i] < y.a[i]) return true;
        return false;
      }
      else
      {
        if (x.n < y.n) return false;
        else if (x.n > y.n) return true;
        for (int i = x.n - 1; i >= 0; i--)
          if (x.a[i] < y.a[i]) return false;
          else if (x.a[i] > y.a[i]) return true;
        return false;
      }

    }
    public static bool operator >(numarmare x, numarmare y)
    {
      return !(x < y || x == y);
    }

    public static bool operator >=(numarmare x, numarmare y)
    {
      return !(x < y);
    }
    
    public static bool operator <=(numarmare x, numarmare y)
    {
      return !(x > y);
    }

    public static numarmare operator +(numarmare x, numarmare y)
    {
      numarmare s=new numarmare();
      if (x.semn * y.semn > 0)
      {
        if (x.n >= y.n)
        {
          s = new numarmare(x);
          int t = 0, i;
          for (i = 0; i < y.n; i++)
          {
            int c = s.a[i] + y.a[i] + t;
            s.a[i] = c % 10; t = c / 10;
          }
          while (t > 0 && i < s.n)
          {
            int c = s.a[i] + t;
            s.a[i] = c % 10; t = c / 10;
            i++;
          }
          if (t > 0)
          {
            s.n++; s.a[s.n - 1] = 1;
          }
        }
        else
        {
          s = new numarmare(y);
          int t = 0, i;
          for (i = 0; i < x.n; i++)
          {
            int c = s.a[i] + x.a[i] + t;
            s.a[i] = c % 10; t = c / 10;
          }
          while (t > 0 && i < s.n)
          {
            int c = s.a[i] + t;
            s.a[i] = c % 10; t = c / 10;
            i++;
          }
          if (t > 0)
          {
            s.n++; s.a[s.n - 1] = 1;
          }
        }
              
      }
      else
      {
        if (x.semn>0) s = x - modul(y);
        else s = y - modul(x);
        while (s.a[s.n - 1] == 0 && s.n>1) s.n--;
      }
      
      return s;
    }

    public static numarmare operator -(numarmare x, numarmare y)
    {
      numarmare zero = new numarmare();
      if (x == zero)
      {
        numarmare r = new numarmare(y);
        if (r.semn == 1) r.semn = -1;
        else r.semn = 1;
        return r;
      }
      
      numarmare d = new numarmare();
      if (x.semn * y.semn > 0)
      {
        if (x.semn > 0)
          if (x > y)
          {
            d = new numarmare(x);
            int i;
            for (i = 0; i < y.n; i++)
              if (d.a[i] >= y.a[i]) d.a[i] = d.a[i] - y.a[i];
              else
              {
                d.a[i] = 10 + d.a[i] - y.a[i];
                int j = i + 1;
                while (d.a[j] == 0)
                {
                  d.a[j] = 9;
                  j++;
                }
                d.a[j]--;
              }
          }
          else
          {
            d = new numarmare(y);
            int i;
            for (i = 0; i < x.n; i++)
              if (d.a[i] >= x.a[i]) d.a[i] = d.a[i] - x.a[i];
              else
              {
                d.a[i] = 10 + d.a[i] - x.a[i];
                int j = i + 1;
                while (d.a[j] == 0)
                {
                  d.a[j] = 9;
                  j++;
                }
                d.a[j]--;
              }
            d.semn = -1;
          }
        else
          if (x < y)
          {
            d = new numarmare(x);
            int i;
            for (i = 0; i < y.n; i++)
              if (d.a[i] >= y.a[i]) d.a[i] = d.a[i] - y.a[i];
              else
              {
                d.a[i] = 10 + d.a[i] - y.a[i];
                int j = i + 1;
                while (d.a[j] == 0)
                {
                  d.a[j] = 9;
                  j++;
                }
                d.a[j]--;
              }

          }
          else
          {
            d = new numarmare(y);
            int i;
            for (i = 0; i < x.n; i++)
              if (d.a[i] >= x.a[i]) d.a[i] = d.a[i] - x.a[i];
              else
              {
                d.a[i] = 10 + d.a[i] - x.a[i];
                int j = i + 1;
                while (d.a[j] == 0)
                {
                  d.a[j] = 9;
                  j++;
                }
                d.a[j]--;
              }
            d.semn = 1;
          }
      }
      else
      {
        if (x.semn > 0) d = x + modul(y);
        else
        {
          d = modul(x) + y;
          d.semn = -1;
        }
      }
      while (d.a[d.n - 1] == 0 && d.n>1) d.n--;
      return d;
    }

    private static numarmare inmultirec(numarmare x, int c)
    {
      numarmare p = new numarmare(x);
      int t = 0, y,i;
      for (i = 0; i < p.n; i++)
      {
        y = c * p.a[i] + t;
        p.a[i] = y % 10;
        t = y / 10;
      }
      if (t > 0)
      {
        p.n++;
        p.a[p.n - 1] = t;
      }
      return p;
    }

    private static numarmare inmultire10(numarmare x)
    {
      numarmare p = new numarmare(x);
      p.n++;
      for (int i = p.n - 1; i >= 1; i--)
        p.a[i] = p.a[i - 1];
      p.a[0] = 0;
      return p;
    }

    public static numarmare operator *(numarmare x, numarmare y)
    {
      numarmare a = new numarmare();
      numarmare b = new numarmare();
      a = modul(x);
      b = modul(y);
      numarmare p = new numarmare();
      numarmare s = new numarmare();
      for (int i = 0; i < b.n; i++)
      {
        p = inmultirec(a, b.a[i]);
        for (int j = 1; j <= i; j++)
          p = inmultire10(p);
        s = s + p;
      }
      if (x.semn * y.semn < 0)
        s.semn = -1;
      return s;
    }

    public static numarmare operator /(numarmare a, numarmare b)
    {
      numarmare c = new numarmare();
      numarmare unu=new numarmare("1");
      numarmare x = new numarmare();
      numarmare y = new numarmare(a);
      x = modul(a);
      y = modul(b);
      while (x >= y)
      {
        c = c + unu;
        x = x - y;
      }
      if (a.semn * b.semn < 0)
        c.semn = -1;
      return c;
    }

    public static numarmare operator %(numarmare a, numarmare b)
    {
      numarmare x = new numarmare();
      numarmare y = new numarmare(a);
      x = modul(a);
      y = modul(b);
      while (x >= y)
      {
        x = x - y;
      }
      numarmare r = new numarmare(x);
      if (a.semn * b.semn < 0)
        r.semn = -1;
      return r;
    }

    public static numarmare operator ++(numarmare x)
    {
      numarmare a = new numarmare(x);
      numarmare unu = new numarmare("1");
      numarmare zero = new numarmare();
      zero.semn = -1;
      a = a + unu;
      if (a == zero) a.semn = 1;
      return a;
    }
    public static numarmare operator --(numarmare x)
    {
      numarmare a = new numarmare(x);
      numarmare unu = new numarmare("1");
      numarmare zero = new numarmare();
      a = a - unu;
      if (a == zero) a.semn = -1;
      return a;
    }
  }
}


  Clasa a IX-a
1. Elementele de bază ale limbajului C++ (instructiunile limbajului) (46)
2. Subprograme predefinite (1)
3. Tablouri (145)
4. Fişiere text (2)
5. Algoritmi elementari (106)
6. Probleme diverse (13)
  Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (87)
2. Şiruri de caractere (47)
3. Înregistrări (26)
4. Recursivitate (57)
5. Combinatorica (0)
6. Alocarea dinamică a memoriei (2)
7. Liste înlănţuite (25)
8. Algoritmul lui Lee (1)
  Clasa a XI-a

1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (85)
3. Metoda Greedy (6)
4. Programare dinamică (18)
5. Grafuri neorientate (37)
6. Grafuri orientate (38)
7. Arbori (33)

  Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (32)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (24)
4. Admitere UBB (18)

Calculatoare si accesorii second hand
Copyright ę 2009-2017 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro